Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Handel
Handel
Energie
Energie
Onderwijs
Onderwijs
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Sturen met cijfers

Wie kent ze niet, de maandelijkse overzichten. Nog heel vaak (te!) dikke pakken papier. Veel gegevens, (te) weinig informatie. Iedereen moet uit de massa zelf nog halen wat voor hem relevante stuurinformatie oplevert. Hooglopende discussies in managementoverleg over de betekenis van cijfers. Het zijn er weer erg veel, en ... kloppen ze wel?

Wat zijn uw informatiebehoeften?
Kern is, dat de huidige overzichten vaak niet die informatiewaarden leveren, waar u behoefte aan heeft en die nodig zijn om uw bedrijfsvoering efficiënt en effectief mee aan te sturen.

Ontbreken van transparantie en bruikbaarheid
Veel managers worden intern ondergesneeuwd met weinig transparante periode cijfers. Grote hoeveelheden data die met hun diepgang en detail, accuraatheid en doelgerichtheid moet suggereren. Maar ze geven geen helder inzicht in de werkelijke aandachtsgebieden voor de organisatie.

Beschikken over gegevens is niet gelijk aan het beschikken over informatie
Beschikken over gegevens betekent nog niet dat het ook informatie is. Daar kan een organisatie op stuk lopen. De samenhang tussen cijfers en hun relatie met de bedrijfsprocessen is vaak ver te zoeken. Dit levert telkens terugkerende discussies op maar ook onbegrip over en weer tussen aanleverende afdelingen en gebruikers.

De multidisciplinaire aanpak van de TBM Groep is gericht op resultaat
Vanuit de gezamelijke competenties van TBM AudIT en TBM BI helpt de TBM Groep uw organisatie. Wij starten door een nulmeting op het juiste niveau en met de vereiste diepgang uit te voeren. Met dit als uitgangspunt verschaffen wij u stapsgewijs inzicht in uw informatiestromen. Samen met u identificeren wij vervolgens uw echt relevante stuurgegevens. Moet daartoe de processen eerst toereikend in kaart gebracht worden, dan zetten wij de competenties van TBM Control in. Vanuit TBM Design kunnen we desgewenst de informatie ontsluiten via bijvoorbeeld een intranetoplossing. Vanuit TBM BI kunnen wij uw stuurinformatie en KPI’s via interactieve dashboards voor u ontsluiten. Op deze manier leert u uw mogelijkheden verkennen vanuit een direct operationeel inzetbare oplossing.

Een constructief en effectief startpunt voor verbetertrajecten
U krijgt op deze wijze snel zicht op verbetermogelijkheden. U kunt uw normen scherp stellen, toegespitst op de informatie waarmee de organisatie inhoudelijk haar processen daadwerkelijk kan aansturen. Elke doelgroep binnen de organisatie, van directie tot operationeel niveau, krijgt desgewenst een op haar functioneren toegesneden set aan stuurinformatie. Door de snelle beschikbaarheid en de eenduidigheid en betrouwbaarheid van de informatie unt u zich volledig richten op het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen.

Een positieve spin off
De TBM Groep helpt u om te kunnen sturen op verbeteringen. U krijgt vanuit feiten grip op uw bedrijfsvoering. De verkregen duidelijkheid genereerd gemotiveerde medewerkers.

TBM ||buName||
Het juist kunnen interpreteren van gegevens wordt steeds belangrijker
De TBM Groep ziet kennis als hetgeen je nog weet nadat je alle feiten ’bent vergeten’. Een statement die Howard Gartner ooit maakte. Inzicht en begrip zijn namelijk véél belangrijker voor het goed kunnen functioneren dan feitenkennis alleen. Feiten kun je tenslotte opzoeken, inzicht en begrip niet.
TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
Pilots van SBR Scan LITE zeer succesvol!
Harrier doet de eerste pilot met SBR Scan LITE en blijkt zeer enthousiast. Zie hier zijn presentatie op de XBRL 
TBM ||buName||
SBR verandert meer dan alleen het formaat van een bericht
SBR introduceert en dwingt intermediairs tot strategische afwegingen. Als intermediair ziet u de veranderingen binnen uw werkveld op u afkomen. Onafwendbaar. Hoe gaat u er mee om of hoe laat u SBR voor u werken? De SBR Scan LITE brengt u een onafhankelijk en vooral objectieve reflectie over de SBR gereedheid van uw organisatie. 
TBM ||buName||
TweetUps van accountants leidt tot constructieve Cocreatie
NIVRA/NOVAA hebben de kracht van social media wel op een heel bijzonder manier ervaren. Twitternde accountants tuigende zonder enige moeite en in zéér korte tijd een brede maatschappelijke discussie op, waar de beroepsorganisaties niet omheen konden! De betrokkenheid voor het vak is groot!
TBM ||buName||
De TBM Groep en XBRL voor Accountants bundelen hun krachten
Een gemeenschappelijke achtergrond in de accountancy was de aanleiding. Vanuit onze gezamenlijke adviesgerichtheid en focus op intermediairs hebben de TBM Groep en XBRL voor Accountants besloten de krachten te bundelen om accountants, administratiekantoren en fiscale intermediairs te ondersteunen met de implementatie van SBR.
TBM ||buName||
Register IT Auditor preferred supplier voor Third Party Assurance
Tijdens de IT-auditorsdag op 22 september 2010 in Congrescentrum Amstelveen zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek onder IT-auditors over de nieuwe assurance-standaard 3402.
TBM ||buName||
Na kritisch AFM rapport: Beleggers eisen opheldering van accountants
Grote beleggers zijn ’bezorgd’ over het AFM rapport waarin de kwaliteit van accountantscontroles wordt betwist. Stichting Eumedion, die grote institutionele beleggers vertegenwoordigt, wil ’op korte termijn helderheid’.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' het zijn ernstige bevindingen '
Steven Maijoor, directeur bij de financiële toezichthouder AFM, heeft vandaag een kritisch rapport gepubliceerd over de kwaliteit van accountantscontroles. De gebreken bij de controles zijn "breed en systematisch", aldus het rapport. Zowel beleggers als accountants hebben geschokt gereageerd.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' Manco's zijn ernstig '
Zware kritiek AFM op accountants van bouwbedrijven en overheid. De kwaliteit van accountants die bouw- en vastgoedbedrijven controleren schiet "structureel" tekort. Ook accountants in de publieke sector en de auto-industrie laten grote steken vallen.
© copyright TBM Groep 2009 - 2018