Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Handel
Handel
Energie
Energie
Onderwijs
Onderwijs
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Processen, de kern van uw business

Alles draait om (bedrijfs)processen. Zij vormen het basisstramien voor de bedrijfsvoering. Gericht op de organisatie doelstellingen. Bestuurd door de juiste informatie op de juiste plaats op het juiste moment. Binnen het kader van regels en richtlijnen. Het goed in beeld hebben van de processen is op vele fronten essentieel.

Implementatie van nieuwe programmatuur zonder de bedrijfsprocessen die hiermee moeten worden ondersteund goed in kaart te hebben gebracht, betekent het ontbreken van een eenduidig en communiceerbaar referentiekader om het systeem in te richten. Dat is vragen om moeilijkheden.
 
TBM Control is gespecialiseerd in het in kaart brengen van bedrijfsprocessen. Afhankelijk van de doelstelling waarvoor ze worden vastgelegd wordt de diepgang aangepast. Inzicht in de bedrijfsprocessen voor een implementatietraject is nu eenmaal iets anders dan het verkrijgen van inzicht in de bedrijfsprocessen vanuit bijvoorbeeld een beoordeling van administratieve organisatie of het kijken naar de interne controlemaatregelen binnen een organisatie. Als de klant dit wenst maakt TBM Control gebruik van de vastleggingsvoorzieningen van de klant. Wij dragen tevens graag zorg voor borging binnen de organisatie van het onderhoud van de aldus ontstane beschrijvingen.
 
Organisaties hebben er alle belang bij overzicht te houden op hun werkprocessen. Velen streven ernaar deze op basis van voortschrijdend inzicht te verbeteren. Dat vereist dat deze processen toereikend gedocumenteerd zijn. TBM Control is vertrouwd met het documenteren en analyseren van (werk)processen. Door een goede registratie kunnen processen worden gemodelleerd, uitgewisseld en gecommuniceerd.
 
TBM Control is bekend met toepassingen zoals:
  • SDW-AO van Cap Gemini;
  • Protos van Pallas Athena;
  • BWise van BWise;
  • AuraPortel van AuraPortal Benlux BV;
  • MAVIM SIS en haar opvolger MAVIM Rules 2008 van Mavim BV.
Deze tools zijn slechts een middel om gestructureerd bedrijfsprocessen te kunnen vastleggen en documenteren teneinde inzicht te verkrijgen in die bedrijfsprocessen en hun samenhang. De keuze welke daarbij toe te passen wordt in overleg gemaakt. Wij dragen altijd zorg voor een zo pragmatisch mogelijke wijze om hier adequaat mee om te gaan. Bijvoorbeeld bij het zorgdragen voor geschikte procesbeschrijvingen ter ondersteuning van implementatietrajecten. Vraag TBM Control naar haar mogelijkheden voor uw situatie.
 
Vanaf het beoordelen en vastleggen van bedrijfsprocessen (AO/IC), het doorgronden ervan en zorgdragen dat de bedrijfsprocessen (weer) in lijn zijn met de bedrijfsdoelen tot en met het zorgdragen voor een adequaat management control systeem; TBM Control is uw partner!
TBM ||buName||
Pilots van SBR Scan LITE zeer succesvol!
Harrier doet de eerste pilot met SBR Scan LITE en blijkt zeer enthousiast. Zie hier zijn presentatie op de XBRL 
TBM ||buName||
Verantwoorde zorg? Alles draait om kwaliteit!
Zorgorganisaties worden door de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht om ’verantwoorde zorg’ te leveren. Daaronder wordt ‘zorg van goed niveau’ verstaan. Dit wil zeggen doeltreffend, doelmatig en op de wensen van de afnemer afgestemd. De TBM Groep kan helpen bij het opzetten van een kwaliteitssysteem.
TBM ||buName||
Succesvolle cocreatie sessie met FNV Bouw
Op initiatief van de TBM Groep en RedData namen een aantal directeuren uit verschillende branches deel aan de eerste uit een reeks georganiseerde interactieve cocreatie sessies. Open en constructief werden deze keer ervaringen gedeeld met de directie van FNV Bouw.
TBM ||buName||
Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel op.
TBM ||buName||
SBR verandert meer dan alleen het formaat van een bericht
SBR introduceert en dwingt intermediairs tot strategische afwegingen. Als intermediair ziet u de veranderingen binnen uw werkveld op u afkomen. Onafwendbaar. Hoe gaat u er mee om of hoe laat u SBR voor u werken? De SBR Scan LITE brengt u een onafhankelijk en vooral objectieve reflectie over de SBR gereedheid van uw organisatie. 
TBM ||buName||
TweetUps van accountants leidt tot constructieve Cocreatie
NIVRA/NOVAA hebben de kracht van social media wel op een heel bijzonder manier ervaren. Twitternde accountants tuigende zonder enige moeite en in zéér korte tijd een brede maatschappelijke discussie op, waar de beroepsorganisaties niet omheen konden! De betrokkenheid voor het vak is groot!
TBM ||buName||
De TBM Groep en XBRL voor Accountants bundelen hun krachten
Een gemeenschappelijke achtergrond in de accountancy was de aanleiding. Vanuit onze gezamenlijke adviesgerichtheid en focus op intermediairs hebben de TBM Groep en XBRL voor Accountants besloten de krachten te bundelen om accountants, administratiekantoren en fiscale intermediairs te ondersteunen met de implementatie van SBR.
TBM ||buName||
Register IT Auditor preferred supplier voor Third Party Assurance
Tijdens de IT-auditorsdag op 22 september 2010 in Congrescentrum Amstelveen zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek onder IT-auditors over de nieuwe assurance-standaard 3402.
TBM ||buName||
Na kritisch AFM rapport: Beleggers eisen opheldering van accountants
Grote beleggers zijn ’bezorgd’ over het AFM rapport waarin de kwaliteit van accountantscontroles wordt betwist. Stichting Eumedion, die grote institutionele beleggers vertegenwoordigt, wil ’op korte termijn helderheid’.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' het zijn ernstige bevindingen '
Steven Maijoor, directeur bij de financiële toezichthouder AFM, heeft vandaag een kritisch rapport gepubliceerd over de kwaliteit van accountantscontroles. De gebreken bij de controles zijn "breed en systematisch", aldus het rapport. Zowel beleggers als accountants hebben geschokt gereageerd.
© copyright TBM Groep 2009 - 2018