Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Handel
Handel
Energie
Energie
Onderwijs
Onderwijs
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Breng uw datachaos op orde

Lijkt het verantwoord toepassen van datamining, bestandsanalyse, informatieontsluiting en dataschoning om weer in control te komen van uw informatievoorziening voor u onbereikbaar? Met de aanpak van TBM BI brengt u uw datachaos snel weer op orde en krijgt u weer grip op uw informatiestromen!

Het kunnen beschikken over de juiste informatie op het juiste moment blijft in elke organisatie van groot belang. Het gaat telkens weer om het achterhalen van de werkelijkheid achter cijfers. Wat betekenen ze en hoe passen we ze toe? Bestands­analyse als basis en handreiking voor de echte daden!
 
TBM BI maakt door middel van datamining en gerichte informatieontsluiting uw gegevens weer doelgericht beschikbaar.
 
TBM BI analyseert met behulp van bestandsanalyseprogrammatuur gegevens vanuit hun bronregistraties, ongeacht de systeem of applicatie achtergrond. TBM BI maakt daarmee niet alleen een analytische top-down beschouwing van gegevens en bedrijfsprocessen mogelijk, maar heeft daarbij tegelijkertijd alle onderliggende gegevens bottom-up beschikbaar.
 
Het ontsluiten van grote gegevensbestanden en het aggregeren van gegevens op de manier waarop de organisatie ze nodig heeft om de uitkomsten als informatie met toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering te kunnen gebruiken, is opeens geen probleem meer.
 
Onze aanpak kunt u zien als ’de flexibele ETL-laag’ van uw business. ETL staat voor Extraction, Transformation, Load en vormt de vertaal laag van brongegevens naar de gewenste informatieniveaus binnen de structuur en opbouw van een Data Warehouse. In gewoon Hollands betekent dit niet meer of minder, dat daarmee bepaald wordt welke gegevens u nodig heeft uit uw informatiesystemen om de gewenste managementinformatie te kunnen ontsluiten. TBM BI, al dan niet ondersteund door medewerkers uit onze andere disciplines, helpt u die informatiewaarden bepalen.
TBM ||buName||
Het juist kunnen interpreteren van gegevens wordt steeds belangrijker
De TBM Groep ziet kennis als hetgeen je nog weet nadat je alle feiten ’bent vergeten’. Een statement die Howard Gartner ooit maakte. Inzicht en begrip zijn namelijk véél belangrijker voor het goed kunnen functioneren dan feitenkennis alleen. Feiten kun je tenslotte opzoeken, inzicht en begrip niet.
TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
Pilots van SBR Scan LITE zeer succesvol!
Harrier doet de eerste pilot met SBR Scan LITE en blijkt zeer enthousiast. Zie hier zijn presentatie op de XBRL 
TBM ||buName||
SBR verandert meer dan alleen het formaat van een bericht
SBR introduceert en dwingt intermediairs tot strategische afwegingen. Als intermediair ziet u de veranderingen binnen uw werkveld op u afkomen. Onafwendbaar. Hoe gaat u er mee om of hoe laat u SBR voor u werken? De SBR Scan LITE brengt u een onafhankelijk en vooral objectieve reflectie over de SBR gereedheid van uw organisatie. 
TBM ||buName||
TweetUps van accountants leidt tot constructieve Cocreatie
NIVRA/NOVAA hebben de kracht van social media wel op een heel bijzonder manier ervaren. Twitternde accountants tuigende zonder enige moeite en in zéér korte tijd een brede maatschappelijke discussie op, waar de beroepsorganisaties niet omheen konden! De betrokkenheid voor het vak is groot!
TBM ||buName||
De TBM Groep en XBRL voor Accountants bundelen hun krachten
Een gemeenschappelijke achtergrond in de accountancy was de aanleiding. Vanuit onze gezamenlijke adviesgerichtheid en focus op intermediairs hebben de TBM Groep en XBRL voor Accountants besloten de krachten te bundelen om accountants, administratiekantoren en fiscale intermediairs te ondersteunen met de implementatie van SBR.
TBM ||buName||
Register IT Auditor preferred supplier voor Third Party Assurance
Tijdens de IT-auditorsdag op 22 september 2010 in Congrescentrum Amstelveen zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek onder IT-auditors over de nieuwe assurance-standaard 3402.
TBM ||buName||
Na kritisch AFM rapport: Beleggers eisen opheldering van accountants
Grote beleggers zijn ’bezorgd’ over het AFM rapport waarin de kwaliteit van accountantscontroles wordt betwist. Stichting Eumedion, die grote institutionele beleggers vertegenwoordigt, wil ’op korte termijn helderheid’.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' het zijn ernstige bevindingen '
Steven Maijoor, directeur bij de financiële toezichthouder AFM, heeft vandaag een kritisch rapport gepubliceerd over de kwaliteit van accountantscontroles. De gebreken bij de controles zijn "breed en systematisch", aldus het rapport. Zowel beleggers als accountants hebben geschokt gereageerd.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' Manco's zijn ernstig '
Zware kritiek AFM op accountants van bouwbedrijven en overheid. De kwaliteit van accountants die bouw- en vastgoedbedrijven controleren schiet "structureel" tekort. Ook accountants in de publieke sector en de auto-industrie laten grote steken vallen.
© copyright TBM Groep 2009 - 2018