Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Handel
Handel
Energie
Energie
Onderwijs
Onderwijs
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Inzet van bestandsanalyse, datamining en datamigratie

Met de gestructureerde werkwijze van TBM BI bij het toepassen van bestandsanalyse, datamining en datamigratie helpen wij organisaties om hun veelal vervuilde gegevens snel weer tot betrouwbare informatie te migreren.

Eigenlijk doet elke opsomming van inzetmogelijkheden tekort aan ons product. TBM BI is in staat om datamining voor elke organisatie zodanig in te regelen, dat de resultaten ervan nauwgezet aansluiten bij hetgeen de organisatie aan informatiewaarden zoekt.
 
Om toch wat voorbeelden te noemen kunt u onze (bestands)analyses en datamining bijvoorbeeld gebruiken voor:
 • het snel verkrijgen van inzichten voor het benutten van business opportunities;
 • het leggen van de verbanden tussen (bijvoorbeeld financiële) informatie uit verschillende systemen;
 • het leggen van verbanden tussen financiële en operationele bedrijfsprocessen;
 • het komen tot een kwalitatief betere vastlegging van gegevens in primaire en operationele informatiesystemen;
 • het maken van risico-analyses op diverse gebieden;
 • het weer aanbrengen van structuur in uw ongestructureerde data, zonder hier geforceerde structuren bij af te dwingen;
 • het komen tot zinvolle vormen van gegevensontsluiting;
 • het analyseren van de performance van processen en komen tot een set van maatregelen om tot procesverbeteringen te komen;
 • het rubriceren en rapporteren over system-calls (zoals de omvang en frequentie van storingen of de analyse van toegangspogingen);
 • de voortgang en progressie in de afhandeling van klachten;
 • het in kaart brengen van business kansen en bedreigingen;
 • het categoriseren van uw gegevens;
 • het zoeken in en bijeenbrengen van gegevens, ook op afwijkende maar wel gelijk klinkende data;
 • opschonen en ontdubbelen van gegevenssets;
 • veredelen en verrijken van gegevenssets;
 • het hanteren ervan als krachtig meetinstrument die de voortgang van bijvoorbeeld een verbeterproces feilloos inzichtelijk en daarmee voor de organisatie bespreekbaar maakt;
 • de tijdelijke invulling van reguliere managementinformatie;
 • het ondersteunen van Informatie management bij het uitkristalliseren en vaststellen van de werkelijke informatiebehoeften van een organisatie, bijvoorbeeld als voorportaal voor de invoering van een Data Warehouse;
 • het verkrijgen van inzicht in de kosten of kostenveroorzakers per proces, geschikt voor in- of externe benchmarking en als opstap voor concrete kostenreductie;
 • het leveren van een zeer nuttige bijdrage bij processen gericht op de opschoning van vaak over verschillende systemen verspreide vervuilde data.

TBM BI gaat graag met u het gesprek aan om de mogelijkheden ervan voor uw organisatie te bekijken.

TBM ||buName||
Het juist kunnen interpreteren van gegevens wordt steeds belangrijker
De TBM Groep ziet kennis als hetgeen je nog weet nadat je alle feiten ’bent vergeten’. Een statement die Howard Gartner ooit maakte. Inzicht en begrip zijn namelijk véél belangrijker voor het goed kunnen functioneren dan feitenkennis alleen. Feiten kun je tenslotte opzoeken, inzicht en begrip niet.
TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
Pilots van SBR Scan LITE zeer succesvol!
Harrier doet de eerste pilot met SBR Scan LITE en blijkt zeer enthousiast. Zie hier zijn presentatie op de XBRL 
TBM ||buName||
SBR verandert meer dan alleen het formaat van een bericht
SBR introduceert en dwingt intermediairs tot strategische afwegingen. Als intermediair ziet u de veranderingen binnen uw werkveld op u afkomen. Onafwendbaar. Hoe gaat u er mee om of hoe laat u SBR voor u werken? De SBR Scan LITE brengt u een onafhankelijk en vooral objectieve reflectie over de SBR gereedheid van uw organisatie. 
TBM ||buName||
TweetUps van accountants leidt tot constructieve Cocreatie
NIVRA/NOVAA hebben de kracht van social media wel op een heel bijzonder manier ervaren. Twitternde accountants tuigende zonder enige moeite en in zéér korte tijd een brede maatschappelijke discussie op, waar de beroepsorganisaties niet omheen konden! De betrokkenheid voor het vak is groot!
TBM ||buName||
De TBM Groep en XBRL voor Accountants bundelen hun krachten
Een gemeenschappelijke achtergrond in de accountancy was de aanleiding. Vanuit onze gezamenlijke adviesgerichtheid en focus op intermediairs hebben de TBM Groep en XBRL voor Accountants besloten de krachten te bundelen om accountants, administratiekantoren en fiscale intermediairs te ondersteunen met de implementatie van SBR.
TBM ||buName||
Register IT Auditor preferred supplier voor Third Party Assurance
Tijdens de IT-auditorsdag op 22 september 2010 in Congrescentrum Amstelveen zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek onder IT-auditors over de nieuwe assurance-standaard 3402.
TBM ||buName||
Na kritisch AFM rapport: Beleggers eisen opheldering van accountants
Grote beleggers zijn ’bezorgd’ over het AFM rapport waarin de kwaliteit van accountantscontroles wordt betwist. Stichting Eumedion, die grote institutionele beleggers vertegenwoordigt, wil ’op korte termijn helderheid’.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' het zijn ernstige bevindingen '
Steven Maijoor, directeur bij de financiële toezichthouder AFM, heeft vandaag een kritisch rapport gepubliceerd over de kwaliteit van accountantscontroles. De gebreken bij de controles zijn "breed en systematisch", aldus het rapport. Zowel beleggers als accountants hebben geschokt gereageerd.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' Manco's zijn ernstig '
Zware kritiek AFM op accountants van bouwbedrijven en overheid. De kwaliteit van accountants die bouw- en vastgoedbedrijven controleren schiet "structureel" tekort. Ook accountants in de publieke sector en de auto-industrie laten grote steken vallen.
© copyright TBM Groep 2009 - 2018