Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Handel
Handel
Energie
Energie
Onderwijs
Onderwijs
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Verantwoorde zorg? Alles draait om kwaliteit!

Zorgorganisaties worden door de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht om ’verantwoorde zorg’ te leveren. Daaronder wordt ‘zorg van goed niveau’ verstaan. Dit wil zeggen doeltreffend, doelmatig en op de wensen van de afnemer afgestemd. De TBM Groep kan helpen bij het opzetten van een kwaliteitssysteem.

Alles draait om kwaliteit. De Kwaliteitswet Zorginstellingen heeft tot doel dat de zorginstelling de eigen kwaliteit zelf bewaakt, beheerst en verbetert. Het beleid dat de instelling voert, moet gericht zijn op het in stand houden en verbeteren van kwaliteit. De Stichting HKZ ondersteunt dit door de kwaliteitszorg te toetsen aan de hand van HKZ-normen; Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Voldoet een zorginstelling hieraan, dan verkrijgt zij het HKZ-certificaat. Hiermee wordt aangetoond dat de zorgorganisatie:

 • goed georganiseerd is;
 • cliënten centraal stelt;
 • continu werkt aan optimalisering van het aanbod;
 • betrouwbare resultaten presenteert;
 • voldoet aan de eisen die vanuit de sector, financiers en de overheid worden gesteld.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de naleving van de Kwaliteitswet. Hierin ligt de nadruk in essentie op veiligheid van de zorg en op inzicht geven in de kwaliteit daarvan. Dit betekent ook, dat de zorginstelling over een goede organisatie en goed personeel moet beschikken. Zo moet duidelijk zijn wie welke werkzaamheden uitvoert en wie waarvoor verantwoordelijk is. Zicht op alle werkprocessen en implementatie van de zorgprotocollen.

 • Continue verbetering en sturing van processen
 • Eenvoudige meting en sturing op prestatie indicatoren
 • Professioneel kwaliteitshandboek volgens de HKZ norm
 • Optimale toegankelijkheid van informatie door publicatie op het Intranet
 • Hogere klanttevredenheid; door beterde vakkundigheid van zorgverleners nemen fouten af
 • Helder inzicht in het beleid en de doelstellingen van de organisatie
 • Flexibel in te richten waardoor het systeem volledig af te stemmen is op de eigen organisatie

De TBM Groep kan helpen bij het opzetten van een kwaliteitssysteem. Hierin neemt de instelling zijn eigen eisen en doelen voor kwaliteit op en laat dit regelmatig toetsen. Het beschikken over een digitaal kwaliteitssysteem is de meest effectieve en efficiënte manier om het HKZ-certificaat te behalen én te behouden.

Na het behalen van het HKZ-certificaat vindt er iedere drie jaar een audit plaats. Het is dus van essentieel belang dat na het behalen van het certificaat dat zorginstellingen ook continu bezig blijven met het verbeteren van de geleverde zorg. De auditors van de TBM Groep kunnen optreden als HKZ-auditors, maar kunnen uw organisatie ook voorbereiden om een dergelijke audit goed te doorstaan.

TBM ||buName||
Pilots van SBR Scan LITE zeer succesvol!
Harrier doet de eerste pilot met SBR Scan LITE en blijkt zeer enthousiast. Zie hier zijn presentatie op de XBRL 
TBM ||buName||
Succesvolle cocreatie sessie met FNV Bouw
Op initiatief van de TBM Groep en RedData namen een aantal directeuren uit verschillende branches deel aan de eerste uit een reeks georganiseerde interactieve cocreatie sessies. Open en constructief werden deze keer ervaringen gedeeld met de directie van FNV Bouw.
TBM ||buName||
Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel op.
TBM ||buName||
SBR verandert meer dan alleen het formaat van een bericht
SBR introduceert en dwingt intermediairs tot strategische afwegingen. Als intermediair ziet u de veranderingen binnen uw werkveld op u afkomen. Onafwendbaar. Hoe gaat u er mee om of hoe laat u SBR voor u werken? De SBR Scan LITE brengt u een onafhankelijk en vooral objectieve reflectie over de SBR gereedheid van uw organisatie. 
TBM ||buName||
TweetUps van accountants leidt tot constructieve Cocreatie
NIVRA/NOVAA hebben de kracht van social media wel op een heel bijzonder manier ervaren. Twitternde accountants tuigende zonder enige moeite en in zéér korte tijd een brede maatschappelijke discussie op, waar de beroepsorganisaties niet omheen konden! De betrokkenheid voor het vak is groot!
TBM ||buName||
De TBM Groep en XBRL voor Accountants bundelen hun krachten
Een gemeenschappelijke achtergrond in de accountancy was de aanleiding. Vanuit onze gezamenlijke adviesgerichtheid en focus op intermediairs hebben de TBM Groep en XBRL voor Accountants besloten de krachten te bundelen om accountants, administratiekantoren en fiscale intermediairs te ondersteunen met de implementatie van SBR.
TBM ||buName||
Register IT Auditor preferred supplier voor Third Party Assurance
Tijdens de IT-auditorsdag op 22 september 2010 in Congrescentrum Amstelveen zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek onder IT-auditors over de nieuwe assurance-standaard 3402.
TBM ||buName||
Na kritisch AFM rapport: Beleggers eisen opheldering van accountants
Grote beleggers zijn ’bezorgd’ over het AFM rapport waarin de kwaliteit van accountantscontroles wordt betwist. Stichting Eumedion, die grote institutionele beleggers vertegenwoordigt, wil ’op korte termijn helderheid’.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' het zijn ernstige bevindingen '
Steven Maijoor, directeur bij de financiële toezichthouder AFM, heeft vandaag een kritisch rapport gepubliceerd over de kwaliteit van accountantscontroles. De gebreken bij de controles zijn "breed en systematisch", aldus het rapport. Zowel beleggers als accountants hebben geschokt gereageerd.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' Manco's zijn ernstig '
Zware kritiek AFM op accountants van bouwbedrijven en overheid. De kwaliteit van accountants die bouw- en vastgoedbedrijven controleren schiet "structureel" tekort. Ook accountants in de publieke sector en de auto-industrie laten grote steken vallen.
© copyright TBM Groep 2009