Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Handel
Handel
Energie
Energie
Onderwijs
Onderwijs
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
Energie

Keuzevrijheid
De Elektriciteitswet uit 1998 vormde het begin van de liberalisering van de elektriciteits- en gassector. Sinds 1 juli 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd. Consumenten en bedrijven kunnen vanaf dat moment zelf kiezen bij welke leverancier zij hun elektriciteit en gas inkopen.

Handhaving
De Energiekamer in Den Haag, de toezichthouder voor de gehele energiesector, zorgt voor het uitvoeren, handhaven en naleven van de voorwaarden voor de vrije markt, zoals volledige vrije toegang tot de elektriciteitsnetten onder gelijke condities.

Nog veel te doen
Een investering van meer dan 1 miljard euro door de sector heeft anno 2010 niet kunnen voorkomen dat er nog steeds veel fout gaat op de geliberaliseerde energiemarkt. Uit cijfers blijkt onder meer een foutpercentage van 75% bij verhuizen of ‘switchen’. Een nieuw energiemodel moet hier verandering in gaan brengen.

Gegensuitwisseling
Een benadering waarin de klant centraal gesteld wordt moet een einde maken aan de complexe gegevensuitwisseling tussen de meer dan 65 marktpartijen binnen de energiesector. Weg met de onduidelijke rollen en verantwoordelijkheden. In het model wordt gewerkt met een centrale onafhankelijke partij die verantwoordelijk is voor de processen tussen de verschillende energieleveranciers en de netbeheerder. Een belangrijke insteek is dat de klant primair zelf contact houdt met de energieleverancier.

TBM Groep
Medewerkers van de TBM Groep leveren ondersteuning bij het in control brengen en houden van de vele informatiestromen voor diverse organisaties binnen deze branche. Denk hierbij aan zaken als inrichtingstrajecten van primaire informatiesystemen, begeleiding en uitvoering van conversie- en migratietrajecten, het zorgdragen voor het concreet documenteren en ontsluiten van bedrijfsprocessen, het in samenspraak met de betrokkenen binnen deze organisatie komen tot effectieve management- en stuurinformatie, het verhogen van de financiële informatiewaarden en het inrichten van de randvoorwaarden voor een betrouwbaar horizontaal toezicht.

TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
Het juist kunnen interpreteren van gegevens wordt steeds belangrijker
De TBM Groep ziet kennis als hetgeen je nog weet nadat je alle feiten ’bent vergeten’. Een statement die Howard Gartner ooit maakte. Inzicht en begrip zijn namelijk véél belangrijker voor het goed kunnen functioneren dan feitenkennis alleen. Feiten kun je tenslotte opzoeken, inzicht en begrip niet.
TBM ||buName||
Quality assurance verificatiemechanisme
TBM Interim hanteert bij interim opdrachten naast uiteraard het verschaffen van duidelijkheid vooraf, een uniek quality assurance verificatiemechanisme voor de uitvoering.
TBM ||buName||
Succesvolle cocreatie sessie met FNV Bouw
Op initiatief van de TBM Groep en RedData namen een aantal directeuren uit verschillende branches deel aan de eerste uit een reeks georganiseerde interactieve cocreatie sessies. Open en constructief werden deze keer ervaringen gedeeld met de directie van FNV Bouw.
TBM ||buName||
Register IT Auditor preferred supplier voor Third Party Assurance
Tijdens de IT-auditorsdag op 22 september 2010 in Congrescentrum Amstelveen zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek onder IT-auditors over de nieuwe assurance-standaard 3402.
TBM ||buName||
Op zoek naar capaciteit of specifieke kennis?
Door allerlei omstandigheden kan het soms lastig zijn op het gewenste moment over een IT-audit bezetting te beschikken met alle benodigde kennis in huis heeft. Met de TBM Groep is het mogelijk om flexibel over de juiste kennis, capaciteiten of vaardigheden te kunnen beschikken. Regel het met onze ‘Virtuele IT-audit afdeling’.
TBM ||buName||
TweetUps van accountants leidt tot constructieve Cocreatie
NIVRA/NOVAA hebben de kracht van social media wel op een heel bijzonder manier ervaren. Twitternde accountants tuigende zonder enige moeite en in zéér korte tijd een brede maatschappelijke discussie op, waar de beroepsorganisaties niet omheen konden! De betrokkenheid voor het vak is groot!
TBM ||buName||
SBR verandert meer dan alleen het formaat van een bericht
SBR introduceert en dwingt intermediairs tot strategische afwegingen. Als intermediair ziet u de veranderingen binnen uw werkveld op u afkomen. Onafwendbaar. Hoe gaat u er mee om of hoe laat u SBR voor u werken? De SBR Scan LITE brengt u een onafhankelijk en vooral objectieve reflectie over de SBR gereedheid van uw organisatie. 
TBM ||buName||
De TBM Groep en XBRL voor Accountants bundelen hun krachten
Een gemeenschappelijke achtergrond in de accountancy was de aanleiding. Vanuit onze gezamenlijke adviesgerichtheid en focus op intermediairs hebben de TBM Groep en XBRL voor Accountants besloten de krachten te bundelen om accountants, administratiekantoren en fiscale intermediairs te ondersteunen met de implementatie van SBR.
TBM ||buName||
Grote accountants schieten tekort volgens AFM
AMSTERDAM - De kwaliteit van de accountantscontrole moet fundamenteel beter. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) woensdag naar aanleiding van onderzoeken onder de grootste vier accountantskantoren in Nederland, Deloitte, Ernst & Young, KPMG en PricewaterhouseCoopers.
© copyright TBM Groep 2009 - 2018