Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Breng uw datachaos op orde

Lijkt het verantwoord toepassen van datamining, bestandsanalyse, informatieontsluiting en dataschoning om weer in control te komen van uw informatievoorziening voor u onbereikbaar? Met de aanpak van TBM BI brengt u uw datachaos snel weer op orde en krijgt u weer grip op uw informatiestromen!

Het kunnen beschikken over de juiste informatie op het juiste moment blijft in elke organisatie van groot belang. Het gaat telkens weer om het achterhalen van de werkelijkheid achter cijfers. Wat betekenen ze en hoe passen we ze toe? Bestands­analyse als basis en handreiking voor de echte daden!
 
TBM BI maakt door middel van datamining en gerichte informatieontsluiting uw gegevens weer doelgericht beschikbaar.
 
TBM BI analyseert met behulp van bestandsanalyseprogrammatuur gegevens vanuit hun bronregistraties, ongeacht de systeem of applicatie achtergrond. TBM BI maakt daarmee niet alleen een analytische top-down beschouwing van gegevens en bedrijfsprocessen mogelijk, maar heeft daarbij tegelijkertijd alle onderliggende gegevens bottom-up beschikbaar.
 
Het ontsluiten van grote gegevensbestanden en het aggregeren van gegevens op de manier waarop de organisatie ze nodig heeft om de uitkomsten als informatie met toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering te kunnen gebruiken, is opeens geen probleem meer.
 
Onze aanpak kunt u zien als ’de flexibele ETL-laag’ van uw business. ETL staat voor Extraction, Transformation, Load en vormt de vertaal laag van brongegevens naar de gewenste informatieniveaus binnen de structuur en opbouw van een Data Warehouse. In gewoon Hollands betekent dit niet meer of minder, dat daarmee bepaald wordt welke gegevens u nodig heeft uit uw informatiesystemen om de gewenste managementinformatie te kunnen ontsluiten. TBM BI, al dan niet ondersteund door medewerkers uit onze andere disciplines, helpt u die informatiewaarden bepalen.
TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
Het juist kunnen interpreteren van gegevens wordt steeds belangrijker
De TBM Groep ziet kennis als hetgeen je nog weet nadat je alle feiten ’bent vergeten’. Een statement die Howard Gartner ooit maakte. Inzicht en begrip zijn namelijk véél belangrijker voor het goed kunnen functioneren dan feitenkennis alleen. Feiten kun je tenslotte opzoeken, inzicht en begrip niet.
TBM ||buName||
Kwaliteit zit in mensen en daar zijn we trots op!
Dienstverlening is mensenwerk. Bij TBM staan mensen dan ook voorop. Gezamenlijk werken wij er aan om iedereen de vereiste expertise voor zijn of haar werkzaamheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen. Het beschikken over een gedegen theoretische basis vinden wij nu eenmaal essentieel.
TBM ||buName||
Leeftrends nu ook echt 'XL on air'
TBM Design staat voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe website van Leeftrends, een grote retailorganisatie met inmiddels vijf vestigingen in Nederland. Een project dat snel en adequaat binnen de afgesproken tijd en budget is gerealiseerd.
TBM ||buName||
TBM ||buName||
Uw administratieve ondersteuning; eindelijk een zorg minder!
Toekomstgericht werken is de drive van TBM Advies. Kennis van het verleden zien wij als uitgangspunt. De medewerkers van TBM Advies verdiepen zich in de business van hun opdrachtgevers en gebruiken het verkregen inzicht in hun financiële situatie als het startpunt om samen voorruit te kijken. Gericht werken aan het financieel en fiscaal verantwoord realiseren van hun doelstellingen.
TBM ||buName||
Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel op.
TBM ||buName||
De TBM Service Desk; 24x7 bereikbaarheid voor onze klanten!
De TBM Groep beschikt over een interactief communicatieplatform met haar opdrachtgevers, de TBM Service Desk. Onze opdrachtgevers zijn daarbij uitdrukkelijk zelf aan zet! Voordeel is een gegarandeerde bereikbaarheid, nooit misverstanden over de vraagstelling en voor de vraagsteller continue inzicht in de voortgang van de afhandeling van zijn vraag.
TBM ||buName||
De TBM Groep bestaat al weer 19 jaar!
Een belangrijke kerncompetentie van onze organisatie is nog steeds IT auditing en advies in IT. Vanaf de aanvang hebben wij onze dienstverlening echter stap voor stap uitgebreid. De focus van de TBM Groep richt zich op de vele specifieke vraagstukken in het spanningsveld tussen ICT, finance en organisatie.
TBM ||buName||
Deskundigenonderzoek in het kader van NV COS315
TBM AudIT introduceert het IT-audit memorandum. Er is nu een betaalbaar alternatief voor accountantsorganisaties die wettelijke controle opdrachten uitvoeren en niet over een eigen IT-audit discipline beschikken. Ook zij kunnen nu binnen hun controleaanpak gestructureerd gebruik maken van de expertise van IT-auditors. 
© copyright TBM Groep 2009 - 2022