Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Breng uw datachaos op orde

Lijkt het verantwoord toepassen van datamining, bestandsanalyse, informatieontsluiting en dataschoning om weer in control te komen van uw informatievoorziening voor u onbereikbaar? Met de aanpak van TBM BI brengt u uw datachaos snel weer op orde en krijgt u weer grip op uw informatiestromen!

Het kunnen beschikken over de juiste informatie op het juiste moment blijft in elke organisatie van groot belang. Het gaat telkens weer om het achterhalen van de werkelijkheid achter cijfers. Wat betekenen ze en hoe passen we ze toe? Bestands­analyse als basis en handreiking voor de echte daden!
 
TBM BI maakt door middel van datamining en gerichte informatieontsluiting uw gegevens weer doelgericht beschikbaar.
 
TBM BI analyseert met behulp van bestandsanalyseprogrammatuur gegevens vanuit hun bronregistraties, ongeacht de systeem of applicatie achtergrond. TBM BI maakt daarmee niet alleen een analytische top-down beschouwing van gegevens en bedrijfsprocessen mogelijk, maar heeft daarbij tegelijkertijd alle onderliggende gegevens bottom-up beschikbaar.
 
Het ontsluiten van grote gegevensbestanden en het aggregeren van gegevens op de manier waarop de organisatie ze nodig heeft om de uitkomsten als informatie met toegevoegde waarde voor de bedrijfsvoering te kunnen gebruiken, is opeens geen probleem meer.
 
Onze aanpak kunt u zien als ’de flexibele ETL-laag’ van uw business. ETL staat voor Extraction, Transformation, Load en vormt de vertaal laag van brongegevens naar de gewenste informatieniveaus binnen de structuur en opbouw van een Data Warehouse. In gewoon Hollands betekent dit niet meer of minder, dat daarmee bepaald wordt welke gegevens u nodig heeft uit uw informatiesystemen om de gewenste managementinformatie te kunnen ontsluiten. TBM BI, al dan niet ondersteund door medewerkers uit onze andere disciplines, helpt u die informatiewaarden bepalen.