Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Business Intelligence

Business intelligence (BI) richt zich op het verzamelen, omvormen en analyseren van gegevens. BI heeft vooral tot doel gegevens gestructureerd en flexibel maar vooral ook betrouwbaar te ontsluiten voor eindgebruikers. Dit betekent het omzetten van veelal een grote diversiteit aan databronnen tot gebundelde bruikbare zakelijke kennis.

En alles natuurlijk gericht op de ondersteuning van het aan- en bijsturen van bedrijfsprocessen. De presentatie en toegankelijkheid van informatie bepaalt daarbij de toegevoegde waarde voor haar afnemers. TBM BI kan u helpen uw informatiewaarden, persoonlijk afgestemd op specifieke gebruikers(groepen), te ontsluiten.

Wilt u daar meer van weten, neem dan gerust contact met ons op.

TBM BI helpt onder meer bij het analyseren en verschaffen van inhoudelijk inzicht in de gegevensstromen binnen de bedrijfsprocessen. TBM BI ondersteunt het proces om managementinformatie te laten uitkristalliseren tot een praktische set waarmee managers daadwerkelijk kunnen sturen.

Tijdig kansen en bedreigingen onderkennen is in deze tijd van economische crisis geen overbodige luxe. TBM BI maakt het mogelijk vanuit verschillende invalshoeken en zonder te worden beperkt door de informatiesystemen waarin deze zijn vastgelegd naar de eigen gegevens te kunnen kijken. Dit maakt tevens het analyseren van veranderingen, bijvoorbeeld in de externe omgeving, mogelijk. Tijdig kansen en bedreigingen onderkennen is in deze tijd van economische crisis geen overbodige luxe.

TBM BI maakt onder meer gebruik van bestandsanalyse, datamining en dashboarding en werkt daarvoor onder meer met tools als IDEA en QlickView.

Inzicht in gegevens ter ondersteuning van bijvoorbeeld conversie- en migratietrajecten verschaft zekerheid. Door onze insteek, waarbij we BI en auditing op een flexibele wijze bundelen, beschikken organisaties direct over een overall controlemiddel van de kwaliteit van hun informatievoorziening.

Previous
Betrouwbare informatie als sleutel tot succes
Een van de belangrijkste assets van een bedrijf is het op orde hebben van de enorme hoeveelheid gegevensstromen waar de organisatie voor staat. Procesinzicht en goede informatie maar vooral snel en flexibel kunnen schakelen speelt daarbij een rol. 
Direct-BI effectief binnen 6 weken
Onze ervaring leert ons, dat binnen een tijdsbestek van circa 6 weken een traject met Direct-BI tot zéér zinvolle en direct bruikbare resultaten leidt. Zonder initiële investeringen in apparatuur of programmatuur. Van management dashboards tot rapporten c.q. van exception reports tot zeer operationele en gedetailleerde informatie in elektronische vorm.
Inzetmogelijkheden van Direct BI
We schetsen u enkele van de inzetmogelijkheden van Direct-BI. Een indicatie van de vele situaties waarin u het zou kunnen inzetten. Mocht uw probleem er niet tussen staan of heeft u toch nog een vraag, schroom dan niet en neem even contact met ons op. U zult verrast zijn over onze flexibiliteit en de ongekende mogelijkheden.
Breng uw datachaos op orde
Lijkt het verantwoord toepassen van datamining, bestandsanalyse, informatieontsluiting en dataschoning om weer in control te komen van uw informatievoorziening voor u onbereikbaar? Met de aanpak van TBM BI brengt u uw datachaos snel weer op orde en krijgt u weer grip op uw informatiestromen!
Audit-trail
Verder werken met cijfers wordt pas zinvol als er aansluiting met andere gegevens kan worden verkregen. TBM AudIT en TBM BI gaan voor de betrouwbaarheid van cijfers en dragen daartoe zorg voor een adequate audit-trail. Geen discussie over de cijfers, maar bruikbare en doelgerichte informatie.
Inzet van bestandsanalyse, datamining en datamigratie
Met de gestructureerde werkwijze van TBM BI bij het toepassen van bestandsanalyse, datamining en datamigratie helpen wij organisaties om hun veelal vervuilde gegevens snel weer tot betrouwbare informatie te migreren.
Direct BI helpt uw informatie dilemma oplossen
Bent u bezig met een business intelligence traject zoals de introductie van een Data Warehouse? Maar wat te doen in de tijd totdat die structurele oplossing eindelijk is gerealiseerd? U heeft de informatie tenslotte nu nodig! U moet slagvaardig kunnen reageren op ontwikkelingen in uw markt, maar hoe leidt informatie tot daadwerkelijke acties?
Een tevreden klant van TBM Advies aan het woord:
" ... Wij hebben een prachtig bedrijf en zijn trots op ons product. Maar we zijn ook werkzaam in een technologisch snel veranderende markt. Wij merkten dat we hierdoor problemen hadden met de aansturing van ons bedrijf ... "
De inzet van Direct-BI is uiterst laagdrempelig en veelzijdig
Om van Direct-BI gebruik te maken hoeft u niet te investeren in apparatuur of programmatuur. Binnen Direct-BI gebruikt TBM BI eigen resources om haar analyses uit te voeren of rapportages vorm te geven. Voor u een uitgelezen kans om low-profile de voordelen voor uw organisatie te ontdekken.
1e lijns IT-audit ondersteuning voor accountants
TBM beschikt over een laagdrempelig platform voor accountants om snel en adequaat IT-audit of ICT gerelateerde vragen voor te kunnen leggen aan gecertificeerde IT-auditors.
Next
Actueel
TBM Groep
TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
Het juist kunnen interpreteren van gegevens wordt steeds belangrijker
De TBM Groep ziet kennis als hetgeen je nog weet nadat je alle feiten ’bent vergeten’. Een statement die Howard Gartner ooit maakte. Inzicht en begrip zijn namelijk véél belangrijker voor het goed kunnen functioneren dan feitenkennis alleen. Feiten kun je tenslotte opzoeken, inzicht en begrip niet.
TBM ||buName||
Kwaliteit zit in mensen en daar zijn we trots op!
Dienstverlening is mensenwerk. Bij TBM staan mensen dan ook voorop. Gezamenlijk werken wij er aan om iedereen de vereiste expertise voor zijn of haar werkzaamheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen. Het beschikken over een gedegen theoretische basis vinden wij nu eenmaal essentieel.
TBM ||buName||
Leeftrends nu ook echt 'XL on air'
TBM Design staat voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe website van Leeftrends, een grote retailorganisatie met inmiddels vijf vestigingen in Nederland. Een project dat snel en adequaat binnen de afgesproken tijd en budget is gerealiseerd.
TBM ||buName||
TBM ||buName||
Uw administratieve ondersteuning; eindelijk een zorg minder!
Toekomstgericht werken is de drive van TBM Advies. Kennis van het verleden zien wij als uitgangspunt. De medewerkers van TBM Advies verdiepen zich in de business van hun opdrachtgevers en gebruiken het verkregen inzicht in hun financiële situatie als het startpunt om samen voorruit te kijken. Gericht werken aan het financieel en fiscaal verantwoord realiseren van hun doelstellingen.
TBM ||buName||
Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel op.
TBM ||buName||
De TBM Service Desk; 24x7 bereikbaarheid voor onze klanten!
De TBM Groep beschikt over een interactief communicatieplatform met haar opdrachtgevers, de TBM Service Desk. Onze opdrachtgevers zijn daarbij uitdrukkelijk zelf aan zet! Voordeel is een gegarandeerde bereikbaarheid, nooit misverstanden over de vraagstelling en voor de vraagsteller continue inzicht in de voortgang van de afhandeling van zijn vraag.
TBM ||buName||
De TBM Groep bestaat al weer 19 jaar!
Een belangrijke kerncompetentie van onze organisatie is nog steeds IT auditing en advies in IT. Vanaf de aanvang hebben wij onze dienstverlening echter stap voor stap uitgebreid. De focus van de TBM Groep richt zich op de vele specifieke vraagstukken in het spanningsveld tussen ICT, finance en organisatie.
TBM ||buName||
Deskundigenonderzoek in het kader van NV COS315
TBM AudIT introduceert het IT-audit memorandum. Er is nu een betaalbaar alternatief voor accountantsorganisaties die wettelijke controle opdrachten uitvoeren en niet over een eigen IT-audit discipline beschikken. Ook zij kunnen nu binnen hun controleaanpak gestructureerd gebruik maken van de expertise van IT-auditors. 
TBM Groep
© copyright TBM Groep 2009 - 2024