Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
Gezondheidszorg

Ultime uitdaging
Organisaties binnen de gezondheidszorg staan voor de ultieme uitdaging om zich te houden aan steeds meer regels en voorschriften bedoeld om de kwaliteit van de zorg te kunnen garanderen, terwijl de financiële middelen om hier efficiënt en transparant vorm aan te geven alleen maar minder worden. Binnen deze context moeten zorgorganisaties volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht ’verantwoorde zorg’ leveren. Deze uitdaging aangaan is dus niet vrijblijvend!

Ondernemerschap
Het getuigd van reëel ondernemerschap om als uitgangspunt te hanteren dat zorgorganisaties zelf deze ‘verzakelijking van de zorg’ niet zullen kunnen keren. Zorgorganisaties zullen dus links- of rechtsom met de stroom mee moeten. In dergelijke omgevingsfactoren overleven betekent streven naar optimalisatie van de eigen bedrijfsprocessen. Alles gericht op efficiënt werken.

Kostenreductie en schaalvergroting
Bij het streven naar efficiëntie wordt gekeken naar kostenreductie en schaalvergroting. Dit betekent bijvoorbeeld het kijken naar fusiemogelijkheden tussen organisaties in de zorgsector. Naast dit samensmelten van organisaties met complementaire diensten en producten wordt door zorgorganisaties ook naar gebiedsuitbreiding gekeken door verregaande samenwerking aan te gaan binnen het eigen werksegment. Elk van deze werkvormen brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld het op een lijn brengen van de organisaties en hun informatiehuishouding.

Optimalisatie
Alvorens te kunnen optimaliseren zal er inzicht moeten zijn in de bedrijfsprocessen, alsmede overzicht van de werkprocessen, zorgprocedures en documentenstromen binnen de organisatie. En meer nog, de werkwijze binnen de organisatie moet transparant zijn voor alle stakeholders; overheid, financiers en klanten. Om aan te kunnen tonen dat aan de regels wordt voldaan wordt certificering door middel van keurmerken als HKZ, ISO 9001 en NIAZ (kwaliteitslabel voor ziekenhuizen) binnen de zorgsector steeds belangrijker. Het worden randvoorwaarden om de financiering elk jaar weer rond te kunnen krijgen of bijvoorbeeld subsidies te verwerven.

Het TBM trackrecord in de zorg
Medewerkers binnen de TBM Groep hebben een uitgebreid trackrecord van werkzaamheden binnen de gezondheidszorg. Dit varieert van het adviseren van de raad van bestuur, directie en/of management tot het operationeel voeren van het projectmanagement bij grootschalige fusie-, ICT- en/of verandertrajecten. De TBM Groep is geheel bekend met het effectief en efficiënt vastleggen van bedrijfsprocessen teneinde deze van alle kanten te kunnen bekijken, mogelijke knelpunten te identificeren om van daaruit tot verbeteringen en aanpassingen te kunnen komen.

TBM ||buName||
Het juist kunnen interpreteren van gegevens wordt steeds belangrijker
De TBM Groep ziet kennis als hetgeen je nog weet nadat je alle feiten ’bent vergeten’. Een statement die Howard Gartner ooit maakte. Inzicht en begrip zijn namelijk véél belangrijker voor het goed kunnen functioneren dan feitenkennis alleen. Feiten kun je tenslotte opzoeken, inzicht en begrip niet.
TBM ||buName||
Verantwoorde zorg? Alles draait om kwaliteit!
Zorgorganisaties worden door de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht om ’verantwoorde zorg’ te leveren. Daaronder wordt ‘zorg van goed niveau’ verstaan. Dit wil zeggen doeltreffend, doelmatig en op de wensen van de afnemer afgestemd. De TBM Groep kan helpen bij het opzetten van een kwaliteitssysteem.
TBM ||buName||
Quality assurance verificatiemechanisme
TBM Interim hanteert bij interim opdrachten naast uiteraard het verschaffen van duidelijkheid vooraf, een uniek quality assurance verificatiemechanisme voor de uitvoering.
TBM ||buName||
Succesvolle cocreatie sessie met FNV Bouw
Op initiatief van de TBM Groep en RedData namen een aantal directeuren uit verschillende branches deel aan de eerste uit een reeks georganiseerde interactieve cocreatie sessies. Open en constructief werden deze keer ervaringen gedeeld met de directie van FNV Bouw.
TBM ||buName||
Register IT Auditor preferred supplier voor Third Party Assurance
Tijdens de IT-auditorsdag op 22 september 2010 in Congrescentrum Amstelveen zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek onder IT-auditors over de nieuwe assurance-standaard 3402.
TBM ||buName||
Op zoek naar capaciteit of specifieke kennis?
Door allerlei omstandigheden kan het soms lastig zijn op het gewenste moment over een IT-audit bezetting te beschikken met alle benodigde kennis in huis heeft. Met de TBM Groep is het mogelijk om flexibel over de juiste kennis, capaciteiten of vaardigheden te kunnen beschikken. Regel het met onze ‘Virtuele IT-audit afdeling’.
TBM ||buName||
TweetUps van accountants leidt tot constructieve Cocreatie
NIVRA/NOVAA hebben de kracht van social media wel op een heel bijzonder manier ervaren. Twitternde accountants tuigende zonder enige moeite en in zéér korte tijd een brede maatschappelijke discussie op, waar de beroepsorganisaties niet omheen konden! De betrokkenheid voor het vak is groot!
TBM ||buName||
SBR verandert meer dan alleen het formaat van een bericht
SBR introduceert en dwingt intermediairs tot strategische afwegingen. Als intermediair ziet u de veranderingen binnen uw werkveld op u afkomen. Onafwendbaar. Hoe gaat u er mee om of hoe laat u SBR voor u werken? De SBR Scan LITE brengt u een onafhankelijk en vooral objectieve reflectie over de SBR gereedheid van uw organisatie. 
TBM ||buName||
De TBM Groep en XBRL voor Accountants bundelen hun krachten
Een gemeenschappelijke achtergrond in de accountancy was de aanleiding. Vanuit onze gezamenlijke adviesgerichtheid en focus op intermediairs hebben de TBM Groep en XBRL voor Accountants besloten de krachten te bundelen om accountants, administratiekantoren en fiscale intermediairs te ondersteunen met de implementatie van SBR.
TBM ||buName||
Grote accountants schieten tekort volgens AFM
AMSTERDAM - De kwaliteit van de accountantscontrole moet fundamenteel beter. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) woensdag naar aanleiding van onderzoeken onder de grootste vier accountantskantoren in Nederland, Deloitte, Ernst & Young, KPMG en PricewaterhouseCoopers.
© copyright TBM Groep 2009 - 2024