Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!

De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.

Door onze samenwerking kunnen wij onze opdrachtgevers vanaf nu nog flexibeler een full service concept aanbieden bij implementatietrajecten en migratietrajecten, waarbij continuïteit en kwaliteit gewoon een gegeven zijn.

RedData is van oorsprong gespecialiseerd in het vorm geven van conversietrajecten en het daartoe ontsluiten van gegevens. RedData maakt gegevens geschikt voor hun plaats in nieuwe informatiesystemen, stelt de mapping daartoe op en levert waar nodig ook nog even een verrijkingsslag of zet gegevens om naar andere formaten.

De TBM Groep is van oorsprong een IT-audit en advies georiënteerde instelling. Wij hebben onze bestandsanalyse competentie en specialisatie gebundeld in TBM BI. Kerncompetentie is het analyseren van gegevens en datastromen. Een proces- en financiële analyse in combinatie met het doorlichten van informatiesystemen. Aan TBM BI wordt dan ook vaak gevraagd de vaak omvangrijke hoeveelheid en diversiteit aan gegevens weer eenduidig en consistent aan te laten sluiten bij de reële informatiebehoeften van de organisatie.

In bestaande situaties zijn er vaak vele platforms waar gegevens voor de bedrijfsvoering worden beheerd. Van reguliere bedrijfsapplicaties tot spreadsheets maar ook handmatig bijgehouden gegevens. De kwaliteit van het totaal van de gegevens in oudere systemen is daarmee veelal een zorgenkind. Niet voor de TBM Groep en RedData!

Onze gezamenlijke inzet levert voor onze opdrachtgevers een kwaliteitsslag voor hun operationele bedrijfsvoering. Door het onze opdrachtgevers gestructureerd verlenen van inzicht in de in hun informatiesystemen opgeslagen gegevens kan in samenspraak met hen aandacht worden geschonken aan schoning en verrijking van die gegevens. Wij noemen het ’De werkelijkheid achter cijfers’. Informatiesystemen en -stromen worden weer in lijn gebracht met de werkelijkheid.

 

TBM ||buName||
Het juist kunnen interpreteren van gegevens wordt steeds belangrijker
De TBM Groep ziet kennis als hetgeen je nog weet nadat je alle feiten ’bent vergeten’. Een statement die Howard Gartner ooit maakte. Inzicht en begrip zijn namelijk véél belangrijker voor het goed kunnen functioneren dan feitenkennis alleen. Feiten kun je tenslotte opzoeken, inzicht en begrip niet.
TBM ||buName||
Kwaliteit zit in mensen en daar zijn we trots op!
Dienstverlening is mensenwerk. Bij TBM staan mensen dan ook voorop. Gezamenlijk werken wij er aan om iedereen de vereiste expertise voor zijn of haar werkzaamheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen. Het beschikken over een gedegen theoretische basis vinden wij nu eenmaal essentieel.
TBM ||buName||
Leeftrends nu ook echt 'XL on air'
TBM Design staat voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe website van Leeftrends, een grote retailorganisatie met inmiddels vijf vestigingen in Nederland. Een project dat snel en adequaat binnen de afgesproken tijd en budget is gerealiseerd.
TBM ||buName||
TBM ||buName||
Uw administratieve ondersteuning; eindelijk een zorg minder!
Toekomstgericht werken is de drive van TBM Advies. Kennis van het verleden zien wij als uitgangspunt. De medewerkers van TBM Advies verdiepen zich in de business van hun opdrachtgevers en gebruiken het verkregen inzicht in hun financiële situatie als het startpunt om samen voorruit te kijken. Gericht werken aan het financieel en fiscaal verantwoord realiseren van hun doelstellingen.
TBM ||buName||
Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel op.
TBM ||buName||
De TBM Service Desk; 24x7 bereikbaarheid voor onze klanten!
De TBM Groep beschikt over een interactief communicatieplatform met haar opdrachtgevers, de TBM Service Desk. Onze opdrachtgevers zijn daarbij uitdrukkelijk zelf aan zet! Voordeel is een gegarandeerde bereikbaarheid, nooit misverstanden over de vraagstelling en voor de vraagsteller continue inzicht in de voortgang van de afhandeling van zijn vraag.
TBM ||buName||
De TBM Groep bestaat al weer 19 jaar!
Een belangrijke kerncompetentie van onze organisatie is nog steeds IT auditing en advies in IT. Vanaf de aanvang hebben wij onze dienstverlening echter stap voor stap uitgebreid. De focus van de TBM Groep richt zich op de vele specifieke vraagstukken in het spanningsveld tussen ICT, finance en organisatie.
TBM ||buName||
Deskundigenonderzoek in het kader van NV COS315
TBM AudIT introduceert het IT-audit memorandum. Er is nu een betaalbaar alternatief voor accountantsorganisaties die wettelijke controle opdrachten uitvoeren en niet over een eigen IT-audit discipline beschikken. Ook zij kunnen nu binnen hun controleaanpak gestructureerd gebruik maken van de expertise van IT-auditors. 
TBM ||buName||
Op zoek naar capaciteit of specifieke kennis?
Door allerlei omstandigheden kan het soms lastig zijn op het gewenste moment over een IT-audit bezetting te beschikken met alle benodigde kennis in huis heeft. Met de TBM Groep is het mogelijk om flexibel over de juiste kennis, capaciteiten of vaardigheden te kunnen beschikken. Regel het met onze ‘Virtuele IT-audit afdeling’.
© copyright TBM Groep 2009