Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Deskundigenonderzoek in het kader van NV COS315

TBM AudIT introduceert het IT-audit memorandum. Er is nu een betaalbaar alternatief voor accountantsorganisaties die wettelijke controle opdrachten uitvoeren en niet over een eigen IT-audit discipline beschikken. Ook zij kunnen nu binnen hun controleaanpak gestructureerd gebruik maken van de expertise van IT-auditors. 

Met het IT-audit memorandum kunnen accountants snel en verantwoord de impact bepalen van automatisering op hun controleaanpak van de jaarrekeningcontrole.

De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) introduceert onafhankelijk publiek toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op accountantskantoren die verklaringen afgeven die van belang zijn voor de Nederlandse kapitaalmarkt. Sinds 1 oktober 2006 mogen wettelijke controles uitsluitend worden verricht door vergunninghoudende accountantsorganisaties. Accountantsorganisaties moeten blijvend voldoen aan de kwaliteitseisen ingevolge de Wta en de AFM houdt toezicht op de naleving van deze eisen.

Bij de voorbereiding van de jaarrekeningcontrole is een belangrijk onderdeel voor de extern accountant het systematisch in kaart brengen van de noodzakelijke informatie van de klant, die van belang is voor de uitvoering van de controle van de jaarrekening. Het in kaart brengen van de informatiehuishouding en de automatisering daarvan maakt onderdeel uit van deze voorbereiding.

Een en ander zoals bedoeld in NV COS 315, de internationale controlestandaard ISA315": "het onderkennen en inschatten van de risico’s van een afwijking van materieel belang door middel van het verkrijgen van inzicht in de entiteit en haar omgeving".

De aldus verkregen informatie geeft een beeld van de relevante risico’s met betrekking tot de bedrijfsprocessen, het gegevensverwerkend proces én de opzet van de in gebruik zijnde in- en externe beheersingsmaatregelen die het management van de klant ter beschikking staan.

TBM AudIT is een externe en onafhankelijke IT-audit organisatie. De focus van de register IT-auditors van TBM AudIT bij deze inzet liggen op het vaststellen van de opzet van beheersingsmaatregelen. De IT-auditor vormt zich op basis van een onderzoek een oordeel over de mate van afhankelijkheid die de financiële en (primaire) bedrijfsprocessen van de geautomatiseerde informatievoorziening hebben en legt dit oordeel inclusief onderbouwing, vast in een IT-audit memorandum.

Het IT-audit memorandum biedt de accountant een handreiking om voor de betreffende klant de invloed van en risico’s rondom de automatisering binnen de informatiehuishouding als geheel op zijn controlewerkzaamheden te beoordelen. Het IT-audit memorandum is een interne verantwoordingsrapportage. De accountant kan op verantwoorde wijze de planning en uitvoering van zijn controleopdracht optimaliseren.

De ervaring leert ons, dat accountants het IT-audit memorandum ook graag bespreken met hun klant. TBM AudIT houdt hier bij het opstellen van het IT-audit memorandum uiteraard al rekening mee.

TBM AudIT geeft met het IT-audit memorandum voor accountantsorganisaties vaktechnisch verantwoord invulling aan een onderdeel van het kwaliteitseisenpakket zoals gesteld door de AFM (ISA315 en ISA620). Accountantsorganisaties kunnen hiermee aantonen dat aan de vereiste kwaliteit op dit aspect wordt voldaan.

Dit product is gebaseerd op onze jarenlange ervaring en brede expertise in zowel in- als externe accountantsorganisaties. Met het IT-audit memorandum krijgt de accountant een duidelijk en consistent product waarvan het stramien van de inhoud vaststaat.

TBM AudIT streeft in haar werkzaamheden naar duidelijkheid vooraf. Zo ook over de omvang en dus kosten van de werkzaamheden voor het opstellen van het IT-audit memorandum. Met dit IT-audit onderzoek inclusief rapportage is minimaal 2 en maximaal 3 dagen gemoeid. Over de kostencomponent informeren wij u graag in een goed gesprek. 

Het kunnen beschikken over IT-audit expertise biedt accountantsorganisaties echter veel meer. Vraag ons naar de mogelijkheden. Wij laten u de kansen van IT-auditing binnen uw accountantsorganisatie en voor de relatie met uw klanten graag zelf ervaren.

TBM ||buName||
Op zoek naar capaciteit of specifieke kennis?
Door allerlei omstandigheden kan het soms lastig zijn op het gewenste moment over een IT-audit bezetting te beschikken met alle benodigde kennis in huis heeft. Met de TBM Groep is het mogelijk om flexibel over de juiste kennis, capaciteiten of vaardigheden te kunnen beschikken. Regel het met onze ‘Virtuele IT-audit afdeling’.
TBM ||buName||
IT-audit voor accountants. Schrijf U nu in!
Leer de kansen van IT-audit voor accountantsorganisaties zien. De TBM groep organiseert op dinsdag 23 november 2010 weer een IT-audit informatiesessie. In een interactieve sessie maken we de inzetmogelijkheden van IT-audit voor de ondersteuning van de (controle)werkzaamheden van accountants bespreekbaar.
TBM ||buName||
De TBM Groep en XBRL voor Accountants bundelen hun krachten
Een gemeenschappelijke achtergrond in de accountancy was de aanleiding. Vanuit onze gezamenlijke adviesgerichtheid en focus op intermediairs hebben de TBM Groep en XBRL voor Accountants besloten de krachten te bundelen om accountants, administratiekantoren en fiscale intermediairs te ondersteunen met de implementatie van SBR.
TBM ||buName||
Assurance opdrachten
De IT-auditors van de TBM Groep voeren regelmatig assurance opdrachten uit in het kader van governance, risks en compliance. Doel is een grotere zekerheid te verkrijgen over de kwaliteit van de IT. De TBM Groep is bekend met de risico’s en relevante wet- en regelgeving en kan hierover toereikend adviseren.
TBM ||buName||
TBM AudIT en TrendIC werken aan compliance
Met IT Compliance wordt aangegeven dat een organisatie voldoet aan de eisen gesteld in desbetreffende wet- en regelgeving ten aanzien van de beheersing van haar ICT infrastructuur. Het continue aantonen dat men ’in control’ is, bijvoorbeeld in het kader van SAS70 type I en II audits (ISAE 3402) of Sarbanes-Oxley (SOX), kost menig IT manager hoofdbrekens. Dat is niet meer nodig.
TBM ||buName||
Heeft XBRL impact op het verdienmodel van accountants?
XBRL is geen technisch platform. Het wordt door veel partijen nog wel zo benadert. Uitspraken als ’we moeten straks een conversietool hebben om de jaarrekening even in XBRL om te zetten en dan kunnen we het aanreiken aan banken, KvK, belastingdienst, etc.’ maken dat duidelijk. Niets is echter minder waar.
TBM ||buName||
Na kritisch AFM rapport: Beleggers eisen opheldering van accountants
Grote beleggers zijn ’bezorgd’ over het AFM rapport waarin de kwaliteit van accountantscontroles wordt betwist. Stichting Eumedion, die grote institutionele beleggers vertegenwoordigt, wil ’op korte termijn helderheid’.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' het zijn ernstige bevindingen '
Steven Maijoor, directeur bij de financiële toezichthouder AFM, heeft vandaag een kritisch rapport gepubliceerd over de kwaliteit van accountantscontroles. De gebreken bij de controles zijn "breed en systematisch", aldus het rapport. Zowel beleggers als accountants hebben geschokt gereageerd.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' Manco's zijn ernstig '
Zware kritiek AFM op accountants van bouwbedrijven en overheid. De kwaliteit van accountants die bouw- en vastgoedbedrijven controleren schiet "structureel" tekort. Ook accountants in de publieke sector en de auto-industrie laten grote steken vallen.
TBM ||buName||
TweetUps van accountants leidt tot constructieve Cocreatie
NIVRA/NOVAA hebben de kracht van social media wel op een heel bijzonder manier ervaren. Twitternde accountants tuigende zonder enige moeite en in zéér korte tijd een brede maatschappelijke discussie op, waar de beroepsorganisaties niet omheen konden! De betrokkenheid voor het vak is groot!
© copyright TBM Groep 2009