Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
AFM directeur Maijoor: ' het zijn ernstige bevindingen '

Steven Maijoor, directeur bij de financiële toezichthouder AFM, heeft vandaag een kritisch rapport gepubliceerd over de kwaliteit van accountantscontroles. De gebreken bij de controles zijn "breed en systematisch", aldus het rapport. Zowel beleggers als accountants hebben geschokt gereageerd.

De kritiek van de AFM spitst zich toe op de onafhankelijke, kritische houding van accountants. Ook laten verschillende kantoren steken vallen bij de kwaliteitsbeheersing. Voor de AFM zeer relevant, want deze gebreken kunnen leiden tot "mogelijk ten onrechte afgegeven goedkeurende accountantsverklaring".

Hoe typeert u zelf de conclusies van het rapport?

"Het zijn ernstige bevindingen. Bij meerdere kantoren is de kwaliteitsborging niet in orde. Dit betekent niet dat de onderliggende jaarrekeningen fout zijn, maar de controles hebben daar wel een hele belangrijke functie bij. Een substantieel deel van de controles voldoet niet aan de kwaliteitsnorm, dus we hebben minder zekerheid dat de jaarrekeningen kloppen."

Welk rapportcijfers krijgen de accountants?

"Ik doe niet aan rapportcijfers. Maar het lijkt me duidelijk wat het betekent dat 29 van de 46 onderzochte controledossiers serieuze tekortkomingen hadden."

Bij welke kantoren zijn de problemen het grootst?

" Daar doe ik geen mededelingen over."

Heeft u bij alle vier de grote kantoren gebrekkige controles geconstateerd?

" Er zitten verschillen tussen de vier grote kantoren. De mate waarin ze voldoen aan de eisen van de wet is niet bij elk kantoor hetzelfde."

Wat vindt u de grootste zonde, die u bij de controle heeft aangetroffen?

"Het gaat ons vooral om de professioneel-kritische houding. Je moet niet voortdurend wantrouwend zijn, want je bent geen forensisch specialist, en je kunt ook niet telkens je cliënt onbetrouwbaar noemen. Maar je mag ook niet goedgelovig zijn. De houding van de accountant uit zich in het verzamelen van bewijs. Heeft hij zich er bijvoorbeeld voldoende van vergewist dat een herfinanciering is zeker gesteld, en dat de continuïteit van het bedrijf kan worden gewaarborgd? Zo ja, dan moet dit zijn vastgelegd in het controledossier. Dat geldt ook voor zijn onafhankelijke onderzoek naar de waardering van allerlei balansposten. In verschillende dossiers hebben wij moeten constateren dat zulke bewijsstukken ontbraken."

Welke boodschap geeft u met dit rapport aan de leiding van accountantskantoren?

"Hun Accountants moeten heel helder voor ogen houden dat zij in feite werken voor de gebruikers van jaarrekeningen, zoals beleggers. Een deel van hun tekortkomingen gaat ten nadele van die beleggers. Dat besef moeten accountants beter ontwikkelen. Ze zitten weliswaar heel dicht op hun cliënt, en dat is ook nodig om zijn problemen goed te begrijpen. Maar het leiderschap binnen de kantoren moet hier duidelijk aan werken."

Vorig jaar kwam de AFM met zijn rapport over accountants in de financiële sector. Toen was de kritiek in grote lijnen dezelfde als nu. Ziet u geen verbetering?

" We merken wel een bereidheid tot verbetering, een erkenning en bewustwording dat de professioneel-kritische houding moet verbeteren. Ook bij beroepsorganisatie Nivra staat het hoog op de agenda. Er zijn kantoren die hun controlehandboeken hebben aangepast. Andere hebben mensen gewisseld die de kwaliteit van controles bewaken, omdat ze te "junior" waren. Er zijn zelfs accountants teruggetrokken uit het AFM-register van openbare accountants."

En wat doet u aan kantoren die toch fouten blijven maken?

" Wij zijn heel concreet voornemens om aan een of meer kantoren handhavende maatregelen op te leggen. Dat kunnen boetes worden, last onder dwangsom, normoverdragende gesprekken, en ook tuchtklachten tegen individuele accountants. Maar de procedures hiervoor zijn nog niet afgerond. We zitten nog midden in het juridische proces. Daarna pas wordt de beslissing genomen of we de maatregelen doorzetten."

Om welke kantoren gaat dit?

" Een of meer."


Copyright (c) 2010 Het Financiële Dagblad

Bron: 1 september 2010, 18:40 uur | FD.nl

TBM ||buName||
Deskundigenonderzoek in het kader van NV COS315
TBM AudIT introduceert het IT-audit memorandum. Er is nu een betaalbaar alternatief voor accountantsorganisaties die wettelijke controle opdrachten uitvoeren en niet over een eigen IT-audit discipline beschikken. Ook zij kunnen nu binnen hun controleaanpak gestructureerd gebruik maken van de expertise van IT-auditors. 
TBM ||buName||
Op zoek naar capaciteit of specifieke kennis?
Door allerlei omstandigheden kan het soms lastig zijn op het gewenste moment over een IT-audit bezetting te beschikken met alle benodigde kennis in huis heeft. Met de TBM Groep is het mogelijk om flexibel over de juiste kennis, capaciteiten of vaardigheden te kunnen beschikken. Regel het met onze ‘Virtuele IT-audit afdeling’.
TBM ||buName||
IT-audit voor accountants. Schrijf U nu in!
Leer de kansen van IT-audit voor accountantsorganisaties zien. De TBM groep organiseert op dinsdag 23 november 2010 weer een IT-audit informatiesessie. In een interactieve sessie maken we de inzetmogelijkheden van IT-audit voor de ondersteuning van de (controle)werkzaamheden van accountants bespreekbaar.
TBM ||buName||
De TBM Groep en XBRL voor Accountants bundelen hun krachten
Een gemeenschappelijke achtergrond in de accountancy was de aanleiding. Vanuit onze gezamenlijke adviesgerichtheid en focus op intermediairs hebben de TBM Groep en XBRL voor Accountants besloten de krachten te bundelen om accountants, administratiekantoren en fiscale intermediairs te ondersteunen met de implementatie van SBR.
TBM ||buName||
Assurance opdrachten
De IT-auditors van de TBM Groep voeren regelmatig assurance opdrachten uit in het kader van governance, risks en compliance. Doel is een grotere zekerheid te verkrijgen over de kwaliteit van de IT. De TBM Groep is bekend met de risico’s en relevante wet- en regelgeving en kan hierover toereikend adviseren.
TBM ||buName||
TBM AudIT en TrendIC werken aan compliance
Met IT Compliance wordt aangegeven dat een organisatie voldoet aan de eisen gesteld in desbetreffende wet- en regelgeving ten aanzien van de beheersing van haar ICT infrastructuur. Het continue aantonen dat men ’in control’ is, bijvoorbeeld in het kader van SAS70 type I en II audits (ISAE 3402) of Sarbanes-Oxley (SOX), kost menig IT manager hoofdbrekens. Dat is niet meer nodig.
TBM ||buName||
Heeft XBRL impact op het verdienmodel van accountants?
XBRL is geen technisch platform. Het wordt door veel partijen nog wel zo benadert. Uitspraken als ’we moeten straks een conversietool hebben om de jaarrekening even in XBRL om te zetten en dan kunnen we het aanreiken aan banken, KvK, belastingdienst, etc.’ maken dat duidelijk. Niets is echter minder waar.
TBM ||buName||
Na kritisch AFM rapport: Beleggers eisen opheldering van accountants
Grote beleggers zijn ’bezorgd’ over het AFM rapport waarin de kwaliteit van accountantscontroles wordt betwist. Stichting Eumedion, die grote institutionele beleggers vertegenwoordigt, wil ’op korte termijn helderheid’.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' Manco's zijn ernstig '
Zware kritiek AFM op accountants van bouwbedrijven en overheid. De kwaliteit van accountants die bouw- en vastgoedbedrijven controleren schiet "structureel" tekort. Ook accountants in de publieke sector en de auto-industrie laten grote steken vallen.
TBM ||buName||
TweetUps van accountants leidt tot constructieve Cocreatie
NIVRA/NOVAA hebben de kracht van social media wel op een heel bijzonder manier ervaren. Twitternde accountants tuigende zonder enige moeite en in zéér korte tijd een brede maatschappelijke discussie op, waar de beroepsorganisaties niet omheen konden! De betrokkenheid voor het vak is groot!
© copyright TBM Groep 2009