Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
AFM directeur Maijoor: ' Manco's zijn ernstig '

Zware kritiek AFM op accountants van bouwbedrijven en overheid. De kwaliteit van accountants die bouw- en vastgoedbedrijven controleren schiet "structureel" tekort. Ook accountants in de publieke sector en de auto-industrie laten grote steken vallen.

Dat concludeert de financiële toezichthouder AFM na onderzoek bij de vier grootste accountantskantoren KPMG, Ernst & Young, Deloitte en PricewaterhouseCoopers (PwC). De AFM heeft controledossiers van 46 ondernemingen over het boekjaar 2008 doorgelicht.

Steven Maijoor, de AFM-directeur die toezicht houdt op het werk van openbare accountants, spreekt van ’ernstige bevindingen’. De accountantscontrole speelt een grote rol in het vertrouwen van beleggers in financiële informatie. ’Op dat punt lopen we risico’s’, aldus Maijoor.

Externe accountants worden ingehuurd door de onderneming. Ze beoordelen of de beweringen van de onderneming in het jaarverslag kloppen. Omdat veel financiële informatie is gebaseerd op inschattingen en subjectieve waarderingen, hechten beleggers en financiers grote waarde aan een onafhankelijk oordeel van accountants. Volgens de AFM nemen de onderzochte accountants te makkelijk de gegevens van hun opdrachtgever over.

Gebreken bij accountantscontroles "breed en systematisch"

Een jaar geleden al kregen accountants van financiële instellingen zware kritiek van de AFM. Nu heeft de toezichthouder zich geconcentreerd op bedrijfssectoren waar de kredietcrisis hard heeft toegeslagen, zoals de bouw en de autobranche. Hoewel de kantoren nu meer "bereidheid" zouden tonen om hun kwaliteit te verbeteren, aldus de AFM, blijkt nu dat de gebreken bij accountantscontroles "breed en systematisch" voorkomen.

Geen namen

De toezichthouder kan wegens haar "geheimhoudingsplicht" geen namen noemen van falende accountants, zelfs niet aan de bedrijven van wie zij dossiers heeft onderzocht. De AFM roept wel de Raden van Commissarissen op hier zelf in te duiken, en de onderzoeksbevindingen bij de eigen accountant op te vragen.

De toezichthouder is van plan om "formele handhavingsmaatregelen" te nemen tegen de vier onderzochte kantoren, zoals boetes. Ook is de AFM van plan "een of meer" tuchtklachten in te dienen bij de rechter tegen "een of meer" externe accountants.

Onterechte goedkeurende accountantsverklaring

De kritiek spitst zich met name toe op het gebrek aan een "professioneel-kritische instelling". Daardoor bestaat de "kans", aldus de AFM, "dat fouten in de jaarrekening niet worden ontdekt en de goedkeurende accountantsverklaring onterecht wordt afgegeven".

In 29 van de 46 onderzochte controledossiers blijkt dat de accountants hun eigen kwaliteitsnormen verzaken. Ze doen bijvoorbeeld te weinig zelfstandig onderzoek naar de waardering van financiële activa en de post "onderhanden werk". Dat geldt ook voor de balansposten voor onroerend goed en auto’s.

Fraude

Bovendien doen accountants te weinig moeite om vast te stellen of er fraude is gepleegd, of dat andere wet- en regelgeving is overtreden. Ook gaat de accountant teveel af op beweringen van zijn klant over de werkelijk behaalde omzet en over de levensvatbaarheid van het bedrijf.

De kantoren accepteren volgens de AFM te makkelijk dat hun medewerkers gebrekkige controles afleveren. Ook treden ze "onvoldoende" op tegen medewerkers die de regels overtreden.


Copyright (c) 2010 Het Financiële Dagblad

Bron: 1 september 2010, 12:00 uur | FD.nl

TBM ||buName||
Deskundigenonderzoek in het kader van NV COS315
TBM AudIT introduceert het IT-audit memorandum. Er is nu een betaalbaar alternatief voor accountantsorganisaties die wettelijke controle opdrachten uitvoeren en niet over een eigen IT-audit discipline beschikken. Ook zij kunnen nu binnen hun controleaanpak gestructureerd gebruik maken van de expertise van IT-auditors. 
TBM ||buName||
Op zoek naar capaciteit of specifieke kennis?
Door allerlei omstandigheden kan het soms lastig zijn op het gewenste moment over een IT-audit bezetting te beschikken met alle benodigde kennis in huis heeft. Met de TBM Groep is het mogelijk om flexibel over de juiste kennis, capaciteiten of vaardigheden te kunnen beschikken. Regel het met onze ‘Virtuele IT-audit afdeling’.
TBM ||buName||
IT-audit voor accountants. Schrijf U nu in!
Leer de kansen van IT-audit voor accountantsorganisaties zien. De TBM groep organiseert op dinsdag 23 november 2010 weer een IT-audit informatiesessie. In een interactieve sessie maken we de inzetmogelijkheden van IT-audit voor de ondersteuning van de (controle)werkzaamheden van accountants bespreekbaar.
TBM ||buName||
De TBM Groep en XBRL voor Accountants bundelen hun krachten
Een gemeenschappelijke achtergrond in de accountancy was de aanleiding. Vanuit onze gezamenlijke adviesgerichtheid en focus op intermediairs hebben de TBM Groep en XBRL voor Accountants besloten de krachten te bundelen om accountants, administratiekantoren en fiscale intermediairs te ondersteunen met de implementatie van SBR.
TBM ||buName||
Assurance opdrachten
De IT-auditors van de TBM Groep voeren regelmatig assurance opdrachten uit in het kader van governance, risks en compliance. Doel is een grotere zekerheid te verkrijgen over de kwaliteit van de IT. De TBM Groep is bekend met de risico’s en relevante wet- en regelgeving en kan hierover toereikend adviseren.
TBM ||buName||
TBM AudIT en TrendIC werken aan compliance
Met IT Compliance wordt aangegeven dat een organisatie voldoet aan de eisen gesteld in desbetreffende wet- en regelgeving ten aanzien van de beheersing van haar ICT infrastructuur. Het continue aantonen dat men ’in control’ is, bijvoorbeeld in het kader van SAS70 type I en II audits (ISAE 3402) of Sarbanes-Oxley (SOX), kost menig IT manager hoofdbrekens. Dat is niet meer nodig.
TBM ||buName||
Heeft XBRL impact op het verdienmodel van accountants?
XBRL is geen technisch platform. Het wordt door veel partijen nog wel zo benadert. Uitspraken als ’we moeten straks een conversietool hebben om de jaarrekening even in XBRL om te zetten en dan kunnen we het aanreiken aan banken, KvK, belastingdienst, etc.’ maken dat duidelijk. Niets is echter minder waar.
TBM ||buName||
Na kritisch AFM rapport: Beleggers eisen opheldering van accountants
Grote beleggers zijn ’bezorgd’ over het AFM rapport waarin de kwaliteit van accountantscontroles wordt betwist. Stichting Eumedion, die grote institutionele beleggers vertegenwoordigt, wil ’op korte termijn helderheid’.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' het zijn ernstige bevindingen '
Steven Maijoor, directeur bij de financiële toezichthouder AFM, heeft vandaag een kritisch rapport gepubliceerd over de kwaliteit van accountantscontroles. De gebreken bij de controles zijn "breed en systematisch", aldus het rapport. Zowel beleggers als accountants hebben geschokt gereageerd.
TBM ||buName||
TweetUps van accountants leidt tot constructieve Cocreatie
NIVRA/NOVAA hebben de kracht van social media wel op een heel bijzonder manier ervaren. Twitternde accountants tuigende zonder enige moeite en in zéér korte tijd een brede maatschappelijke discussie op, waar de beroepsorganisaties niet omheen konden! De betrokkenheid voor het vak is groot!
© copyright TBM Groep 2009