Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
TweetUps van accountants leidt tot constructieve Cocreatie

NIVRA/NOVAA hebben de kracht van social media wel op een heel bijzonder manier ervaren. Twitternde accountants tuigende zonder enige moeite en in zéér korte tijd een brede maatschappelijke discussie op, waar de beroepsorganisaties niet omheen konden! De betrokkenheid voor het vak is groot!

Het zal niemand ontgaan zijn, dat het accountantsberoep door allerlei ontwikkelingen momenteel niet geweldig op de kaart staat. Met de op 1 september jl. gepubliceerde boodschappen in de media over ‘het falen van de accountancy bij het geven van assurance’, was voor vele beroepsgenoten de spreekwoordelijke maat eigenlijk al vol.

Positieve opstand
De beroepsorganisaties hadden dit fenomeen concreet en hard moeten aanpakken en niet zoals dit nu was ingevuld, in een sfeer van verdediging moeten brengen. Dit ‘goed praten van wat is fout gegaan’ heeft de beeldvorming over de professie absoluut geen goed gedaan is de mening van velen. BIG4 kantoren lijken de strategie te hebben verkozen om zich tijdelijk stil te houden tot de storm is uitgewaaid. Rustig de media aandacht uitzitten en daarna is alles toch weer gewoon: “business as usual”.

Een insteek die het beroep niet past. Het toch zo handelen zegt iets over het respect voor de klant of wellicht juist het ontbreken daaraan. De professie moet af van de extern uitstralende negatieve beeldvorming over het beroep. Een beeld dat impliciet wordt aangewakkerd door dit soort fouten of foutief gedrag, maar zeker ook een beeld dat expliciet wordt bevestigd door de ogenschijnlijk laconieke houding van en het gedogen ervan door de beroepsorganisaties.

Maar ja, hoe pak je zo’n fenomeen aan en hoe bouw je zo’n negatieve trend weer om tot een positief beeld van het beroep? Want dat het accountantsberoep een prachtig vak is, daar zijn velen het wel over eens.

Er moest iets gebeuren en zo gebeurde … 

Creatief en laagdrempelig gebruik van nieuwe communicatiemiddelen
Twitter bleek een ideaal platform om de vakcollega’s maar ook mensen van buiten de beroepsgroep snel te informeren en naar bleek, ook te mobiliseren. Vanuit een spontane TweedUp ontstond de behoefte aan ‘face tot face’ afstemming. De bijeenkomst op 23 oktober jl., waar Coney haar deuren voor openzette, was een feit. In totaal kwamen op deze eerste oproep al 19 bij het vak betrokken geïnteresseerden bijeen. Gezamenlijk lieten zij hun persoonlijk licht schijnen over de problemen waar het mooie accountantsvak zich voor geplaatst ziet met als doel het tij te keren. Cocreatie pur sang!

Het ontstaan van een golfbeweging
Gedrevenheid, maar zeker ook vanuit hun passie en liefde voor hun fantastische vak als controlerend of MKB accountant, gecombineerd met de zorgen over de huidige ontwikkelingen, maakten Pieter de Kok en Joris Joppe, beiden van Coney, daarmee tot de impliciete initiatiefnemers van een golfbeweging die met Twitter werd ingeluid en inmiddels niet meer te stuiten lijkt. Met de Twitter hashtack #tuacc, ontstond via Twitter de mogelijkheid om elkaar semigeordend te informeren en te bestoken met ideeën. ‘Serieuze communicatie’ was opeens letterlijk onder ‘duimbereik’ van een ieder die zich erbij betrokken voelde.

Serieus mee kunnen denken was nog nooit zo makkelijk
De onderkende aandachtsgebieden, benoemd om gesignaleerde wantoestanden aan te kunnen pakken, verbeterpunten te kunnen identificeren, maar vooral ook om nieuw draagvlak te creëren, zijn inmiddels verwerkt tot een ‘hervormingsagenda’. Eigenlijk vormt het een ’levend document’, een communicatieplatform waarop iedereen zijn input kan leveren teneinde zo mee te werken aan de beoogde positieve kentering in het beroep. Daarmee groeit het tot een serieus platform om rekening mee te houden. Alles wat de betrokkene bij de professie zoal bezig houdt is via dit kanaal ook daadwerkelijk bespreekbaar te maken. Een super klankbord voor de beroepsorganisaties, maar ook een duidelijk signaal naar bijvoorbeeld de overheid. De beroepsbeoefenaars nemen hun verantwoordelijkheid!

Collectieve zorg
Tijdens deze bijeenkomst bleek al snel, dat het zeker geen persoonlijke zorgen waren maar een zorg die met het collectief van collega’s en belangstellenden werd gedeeld. Het werd een bijeenkomst die bol stond van een positief ingestoken denken en werken aan oplossingen om het te stellen vertrouwen in accountants en door hen verrichtte werkzaamheden, te kunnen herstellen. Vertrouwen is tenslotte een essentiële vereiste voor accountants om hun professie toereikend uit te kunnen oefenen.

Het tsunami effect van een golfbeweging
Amper twee weken later, op 5 november jl., werd een 2e #tuacc bijeenkomst gehouden in Hoevelaken. Twinfield had hiervoor als gastheer de deuren van haar nieuwe pand open gesteld. Het effect van de ingezette golf werd hier duidelijk zichtbaar door de explosieve groei van het aantal deelnemers en steunbetuigingen aan het initiatief. De potentie van daadkracht tekende zich af.

Om ruim 40 gemotiveerde en zeer enthousiaste en gepassioneerde mensen op een vrijdagavond, doorgaans toch een heilig moment in een voor velen druk weekschema, met vaktechniek bezig te zien, bezig hun mening en ideeën te delen, is werkelijk een interessant beleving. Zeker als ik, naar mezelf kijkend, weet dat ik die keuze (werk op vrijdagavond boven privé stellen) thuis nog even moet ‘verantwoorden’. Met de energie die de avond me had gegeven, bleek dat overigens in het geheel geen probleem.

Niet schoppen, maar constructief bouwen
Uiteraard moet er gekeken worden naar het verleden. Om te leren! De beoogde lijn van de hervormingsagenda is echter primair toekomstgericht. Het komen tot (voorstellen voor) activiteiten, die ertoe bijdragen dat het vertrouwen dat in het beroep mag worden gesteld, wordt hersteld.

Deze insteek betekent uiteraard expliciet nadenken over de toegevoegde waarde van de dienstverlening van de beroepsgroep voor de doelgroep maar zeker ook het identificeren van wantoestanden die voortaan gewoon concreet en duidelijk moeten worden op- en aangepakt. De met #tuacc geïntroduceerde transparantie en openheid, maar zeer ook de snelheid van handelen, kan wel eens de garantie blijken te zijn, dat deze insteek ook vertaalt wordt naar daden.

Brede maatschappelijk discussie
Juist ook ondernemers (klanten van accountants) en aan accountants complementaire dienstverleners zoals IT-auditors worden via #tuacc uitgedaagd om deel te nemen aan de discussie en mee te werken aan het komen tot het profiel van ‘de nieuwe accountant’. Een prachtvoorbeeld om vanuit een relatieve chaos nieuwe kansen te creëren om te komen tot een nieuwe orde, waarin het maatschappelijk verkeer weer het vertrouwen uit durft te ontlenen waar het beroep altijd voor stond.

Media aandacht
#tuacc is een ontwikkeling die direct en haarfijn door de media is opgepikt. Uitgebreide berichten in onder andere het Financieel dagblad, in NRC maar ook op websites als die van accountancynieuws geven het initiatief het momentum en de daadkracht om te handelen.

De aandacht is gewekt
De #tuacc groep is niet uit op het omverwerpen van het huidige bestel, maar zoekt wel degelijk de positieve samenwerking met en mogelijkheid om gehoord te worden door het NBA bestuur, teneinde input vanuit het werkveld daadwerkelijk in besluitvormingsprocessen te betrekken.

Het mag gezegd worden; het #tuac effect en de potentiële kracht ervan is door NIVRA/NOvAA op juiste manier ingeschat. Inmiddels heeft het geleid tot het inruimen van tijd en geven van aandacht voor deze ontwikkeling op de NIVRA/NOvAA bestuursagenda van 9 november jl.. Ook bij andere gelegenheden wordt inmiddels ruimte ingeruimd om deze ontwikkeling bespreekbaar te maken. Een goede zaak, waarmee zeker nieuwe kansen kunnen worden gecreëerd.

770 Capital – отзывы клиентов о брокере

Het is nu zaak als #tuacc deze energie vast te houden, te bundelen én op de juiste koers te richten.

TBM ||buName||
Deskundigenonderzoek in het kader van NV COS315
TBM AudIT introduceert het IT-audit memorandum. Er is nu een betaalbaar alternatief voor accountantsorganisaties die wettelijke controle opdrachten uitvoeren en niet over een eigen IT-audit discipline beschikken. Ook zij kunnen nu binnen hun controleaanpak gestructureerd gebruik maken van de expertise van IT-auditors. 
TBM ||buName||
Op zoek naar capaciteit of specifieke kennis?
Door allerlei omstandigheden kan het soms lastig zijn op het gewenste moment over een IT-audit bezetting te beschikken met alle benodigde kennis in huis heeft. Met de TBM Groep is het mogelijk om flexibel over de juiste kennis, capaciteiten of vaardigheden te kunnen beschikken. Regel het met onze ‘Virtuele IT-audit afdeling’.
TBM ||buName||
IT-audit voor accountants. Schrijf U nu in!
Leer de kansen van IT-audit voor accountantsorganisaties zien. De TBM groep organiseert op dinsdag 23 november 2010 weer een IT-audit informatiesessie. In een interactieve sessie maken we de inzetmogelijkheden van IT-audit voor de ondersteuning van de (controle)werkzaamheden van accountants bespreekbaar.
TBM ||buName||
De TBM Groep en XBRL voor Accountants bundelen hun krachten
Een gemeenschappelijke achtergrond in de accountancy was de aanleiding. Vanuit onze gezamenlijke adviesgerichtheid en focus op intermediairs hebben de TBM Groep en XBRL voor Accountants besloten de krachten te bundelen om accountants, administratiekantoren en fiscale intermediairs te ondersteunen met de implementatie van SBR.
TBM ||buName||
Assurance opdrachten
De IT-auditors van de TBM Groep voeren regelmatig assurance opdrachten uit in het kader van governance, risks en compliance. Doel is een grotere zekerheid te verkrijgen over de kwaliteit van de IT. De TBM Groep is bekend met de risico’s en relevante wet- en regelgeving en kan hierover toereikend adviseren.
TBM ||buName||
TBM AudIT en TrendIC werken aan compliance
Met IT Compliance wordt aangegeven dat een organisatie voldoet aan de eisen gesteld in desbetreffende wet- en regelgeving ten aanzien van de beheersing van haar ICT infrastructuur. Het continue aantonen dat men ’in control’ is, bijvoorbeeld in het kader van SAS70 type I en II audits (ISAE 3402) of Sarbanes-Oxley (SOX), kost menig IT manager hoofdbrekens. Dat is niet meer nodig.
TBM ||buName||
Heeft XBRL impact op het verdienmodel van accountants?
XBRL is geen technisch platform. Het wordt door veel partijen nog wel zo benadert. Uitspraken als ’we moeten straks een conversietool hebben om de jaarrekening even in XBRL om te zetten en dan kunnen we het aanreiken aan banken, KvK, belastingdienst, etc.’ maken dat duidelijk. Niets is echter minder waar.
TBM ||buName||
Na kritisch AFM rapport: Beleggers eisen opheldering van accountants
Grote beleggers zijn ’bezorgd’ over het AFM rapport waarin de kwaliteit van accountantscontroles wordt betwist. Stichting Eumedion, die grote institutionele beleggers vertegenwoordigt, wil ’op korte termijn helderheid’.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' het zijn ernstige bevindingen '
Steven Maijoor, directeur bij de financiële toezichthouder AFM, heeft vandaag een kritisch rapport gepubliceerd over de kwaliteit van accountantscontroles. De gebreken bij de controles zijn "breed en systematisch", aldus het rapport. Zowel beleggers als accountants hebben geschokt gereageerd.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' Manco's zijn ernstig '
Zware kritiek AFM op accountants van bouwbedrijven en overheid. De kwaliteit van accountants die bouw- en vastgoedbedrijven controleren schiet "structureel" tekort. Ook accountants in de publieke sector en de auto-industrie laten grote steken vallen.
© copyright TBM Groep 2009