Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Register IT Auditor preferred supplier voor Third Party Assurance

Tijdens de IT-auditorsdag op 22 september 2010 in Congrescentrum Amstelveen zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek onder IT-auditors over de nieuwe assurance-standaard 3402.

Opvallend is dat een meerderheid van de respondenten positief staat tegenover een meer ’Rijnlandse uitwerking’ van deze standaard, die in de plaats komt van de SAS-70 standaard. Daarmee wordt gedoeld op een betere aansluiting van de inhoudelijke normering van ISAE 3402 bij specifieke kenmerken van de organisatie. Te denken valt aan de stijl van leidinggeven, de mate waarin medewerkers zelf hun procedures ontwerpen, benodigde flexibiliteit in het procesontwerp etc. De meer Angelsaksische (op COSO gebaseerde) uitwerkingen die als ’best practice’ bekend staan, blijken niet altijd ’passend’.

Door NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors is de afgelopen jaren veel aandacht besteed het in overeenstemming brengen van haar regelgeving met de International Standards on Auditing (ISA). Register IT-auditors zijn daardoor optimaal voorbereid op de groeiende vraag naar aanvullende zekerheid over uitbesteding (outsourcing) van diensten of processen die van vitaal belang zijn voor bedrijven of organisaties. Voorbeelden daarvan zijn het uitbesteden van de personeels- en salarisprocessen, de financiële processen of het uitbesteden van de IT organisatie. Bij uitbesteding blijft het management dat deze processen uitbesteedt toch eindverantwoordelijk voor de beheersing van deze processen. Immers, organisaties moeten aantoonbaar ’in control’ zijn voor wat betreft hun vitale bedrijfsprocessen.

Om zekerheid te verschaffen over de uitbesteding is een nieuwe standaard 3402 ontwikkeld die is voorzien als opvolger van de SAS-70 standaard. De International Auditing en Assurance Standards Board (IAASB) streeft hiermee naar één wereldwijde standaard voor rapportage over beheersingsprocessen in verband met uitbestede diensten. De nieuwe standaard geldt voor rapportages eindigend op of na 15 juni 2011 over de interne beheersing relevant voor de financiële rapportages. Een early adoption, d.w.z. een vroegtijdige implementatie van deze standaard is mogelijk.

Met name voor sommige ’niet-financiële processen’ kan het van belang zijn om toch aanvullende zekerheid te ontlenen aan uitbestede diensten waartoe een SAS-70 of 3402 oordeel minder geschikt zijn. In dat geval is al langer een goed alternatief voorhanden: ISAE 3000. Deze standaard richt zich op assurance anders dan (historische) financiële informatie. Deze standaard is meer ’vormvrij’ en daarom soms beter geschikt om toch de noodzakelijk ’assurance’ te kunnen ontlenen in een situatie van uitbestede ICT-dienstverlening.

Gezien zijn specifieke deskundigheid is de Register IT-auditor (RE) de aangewezen gesprekspartner om u te adviseren over de meest adequate rapportagevorm in dit verband. IT-auditors, ingeschreven in het NOREA-register, zijn onlangs ook door NIVRA en NOVAA formeel erkend als professionals die bevoegd zijn om - ook namens accountantskantoren - assurance-opdrachten uit te voeren. Gezien de specifieke deskundigheid zal de RE veelal preferred supplier zijn bij proces- en IT-gerelateerde assurance-vraagstukken.


Publicatietijd: 22/09/2010 08:04
Rubriek: Economie Organisatie: NOREA IPTC: Economie, Business & Financien / ICT / Veiligheid. Dit is een origineel persbericht.

TBM ||buName||
Deskundigenonderzoek in het kader van NV COS315
TBM AudIT introduceert het IT-audit memorandum. Er is nu een betaalbaar alternatief voor accountantsorganisaties die wettelijke controle opdrachten uitvoeren en niet over een eigen IT-audit discipline beschikken. Ook zij kunnen nu binnen hun controleaanpak gestructureerd gebruik maken van de expertise van IT-auditors. 
TBM ||buName||
Op zoek naar capaciteit of specifieke kennis?
Door allerlei omstandigheden kan het soms lastig zijn op het gewenste moment over een IT-audit bezetting te beschikken met alle benodigde kennis in huis heeft. Met de TBM Groep is het mogelijk om flexibel over de juiste kennis, capaciteiten of vaardigheden te kunnen beschikken. Regel het met onze ‘Virtuele IT-audit afdeling’.
TBM ||buName||
IT-audit voor accountants. Schrijf U nu in!
Leer de kansen van IT-audit voor accountantsorganisaties zien. De TBM groep organiseert op dinsdag 23 november 2010 weer een IT-audit informatiesessie. In een interactieve sessie maken we de inzetmogelijkheden van IT-audit voor de ondersteuning van de (controle)werkzaamheden van accountants bespreekbaar.
TBM ||buName||
De TBM Groep en XBRL voor Accountants bundelen hun krachten
Een gemeenschappelijke achtergrond in de accountancy was de aanleiding. Vanuit onze gezamenlijke adviesgerichtheid en focus op intermediairs hebben de TBM Groep en XBRL voor Accountants besloten de krachten te bundelen om accountants, administratiekantoren en fiscale intermediairs te ondersteunen met de implementatie van SBR.
TBM ||buName||
Assurance opdrachten
De IT-auditors van de TBM Groep voeren regelmatig assurance opdrachten uit in het kader van governance, risks en compliance. Doel is een grotere zekerheid te verkrijgen over de kwaliteit van de IT. De TBM Groep is bekend met de risico’s en relevante wet- en regelgeving en kan hierover toereikend adviseren.
TBM ||buName||
TBM AudIT en TrendIC werken aan compliance
Met IT Compliance wordt aangegeven dat een organisatie voldoet aan de eisen gesteld in desbetreffende wet- en regelgeving ten aanzien van de beheersing van haar ICT infrastructuur. Het continue aantonen dat men ’in control’ is, bijvoorbeeld in het kader van SAS70 type I en II audits (ISAE 3402) of Sarbanes-Oxley (SOX), kost menig IT manager hoofdbrekens. Dat is niet meer nodig.
TBM ||buName||
Heeft XBRL impact op het verdienmodel van accountants?
XBRL is geen technisch platform. Het wordt door veel partijen nog wel zo benadert. Uitspraken als ’we moeten straks een conversietool hebben om de jaarrekening even in XBRL om te zetten en dan kunnen we het aanreiken aan banken, KvK, belastingdienst, etc.’ maken dat duidelijk. Niets is echter minder waar.
TBM ||buName||
Na kritisch AFM rapport: Beleggers eisen opheldering van accountants
Grote beleggers zijn ’bezorgd’ over het AFM rapport waarin de kwaliteit van accountantscontroles wordt betwist. Stichting Eumedion, die grote institutionele beleggers vertegenwoordigt, wil ’op korte termijn helderheid’.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' het zijn ernstige bevindingen '
Steven Maijoor, directeur bij de financiële toezichthouder AFM, heeft vandaag een kritisch rapport gepubliceerd over de kwaliteit van accountantscontroles. De gebreken bij de controles zijn "breed en systematisch", aldus het rapport. Zowel beleggers als accountants hebben geschokt gereageerd.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' Manco's zijn ernstig '
Zware kritiek AFM op accountants van bouwbedrijven en overheid. De kwaliteit van accountants die bouw- en vastgoedbedrijven controleren schiet "structureel" tekort. Ook accountants in de publieke sector en de auto-industrie laten grote steken vallen.
© copyright TBM Groep 2009