Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
1e lijns IT-audit ondersteuning voor accountants

TBM beschikt over een laagdrempelig platform voor accountants om snel en adequaat IT-audit of ICT gerelateerde vragen voor te kunnen leggen aan gecertificeerde IT-auditors.

IT-auditor en accountant zijn twee beroepsgroepen die zich binnen hun eigen specifieke aandachtsgebieden bezig houden met het geven van (additionele) zekerheid aan het maatschappelijk verkeer over bedrijfsprocessen en de uitkomsten hiervan. De accountant spreekt zich uit over de financiele rapportage van organisaties op basis van zijn onderzoek naar de betrouwbaarheid van de administratieve organisatie en de interne beheersing (AO/IB) daarbinnen. De IT-auditor spreekt zich uit over de kwaliteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Binnen de werkzaamheden van de accountant vervult de IT-auditor een ondersteunende rol. De IT-auditor spreekt zich uit over de betrouwbaarheid van de informatievoorziening en over de mate waarin de accountant hierop kan steunen in haar controleaanpak.

Voor de 1e lijns IT-audit ondersteuning voor accountants krijgen klanten van de TBM Groep toegang tot de TBM Service Desk. Hiermee beschikken zij over een zeer laagdrempelige mogelijkheid om klantspecifieke IT-audit gerelateerde vragen aan gecertificeerde IT-auditors voor te leggen.

Medewerkers bij onze klanten kunnen hiertoe op verzoek een persoonlijke inlogcode op de TBM Service Desk aanvragen. Binnen de hun vervolgens verstrekte persoonlijke omgeving kunnen zij eenvoudig hun IT-audit gerelateerde vragen aan TBM AudIT medewerkers voorleggen.

Een via de TBM Service Desk aan ons voorgelegde vraag wordt pro-actief gemeld bij onze medewerkers. Daardoor krijgt elke vraagsteller snel en adequaat via ditzelfde medium persoonlijk antwoord op zijn of haar vraag. Dat er een antwoord is gegeven, wordt ook nog eens via een e-mail aangereikt. Soms geeft een antwoord nog aanleiding tot aanvullende vraagstelling(en). De historie van vragen wordt tevens vastgelegd. Hierdoor krijgt de vraagsteller binnen de TBM Service Desk de beschikking over een gestructureerd overzicht van al hetgeen met zijn vragen te maken heeft.

Wat zijn de KOSTEN van deze service? Het antwoord zal u plezierig verrassen! Stel ons dus die vraag en wij vullen dit voor uw specifieke situatie in.

U kunt zich voorstellen, dat onze vaste klanten hier een streepje voor hebben.
Het beantwoorden van vragen die wij voor hen direct kunnen beantwoorden zien wij namelijk als een mooie manier om concreet en innovatief invulling te geven aan de IT-audit klankbord rol die wij graag voor onze klanten invullen. TBM AudIT geeft dus antwoord op uw vraag zoals we dat gedaan zouden hebben tijdens een gesprek, gewoon als een vaktechnische virtuele collega op afstand

Deze insteek en betrokkenheid betekent uiteraard niet, dat onze dienstverlening gratis is. Vereist een vraagstelling meer diepgang of onderzoek, dan zullen wij dit de vraagsteller ook melden. Valt een vraag in deze categorie, dan geven wij de vraagsteller weliswaar een eerste reflectie via de TBM Service Desk, maar reiken wij tevens een indicatie aan van de tijdsbesteding en financiële consequenties die aan een inhoudelijk diepgaandere beantwoording hangen. Deze ’offerte’ kan de vraagsteller intern bespreekbaar maken.

De vraagsteller is dus geheel vrij om al dan niet op basis van de gegeven reflectie of offerte zelf vervolgacties te initiëren. TBM AudIT denkt graag met u mee bij het invullen van uw informatiebehoeften. U wordt via deze 1e lijns IT-audit ondersteuning in ieder geval nooit onverwacht geconfronteerd met (hoge) kosten! Uw organisatie blijft zelf aan het stuur. Een geruststellend gevoel.

Bevalt deze werkwijze u, kijk dan ook eens naar de mogelijkheden van onze Virtuele IT-audit afdeling. Hiermee kunt u structureel de expertise en capaciteit van uw organisatie virtueel uitbreiden, dus zonder de risico’s en vaste kosten die het hebben van eigen personeel met deze expertises nu eenmaal met zich meebrengt. Daarnaast is onze insteek heel flexibel in te regelen op de ondersteuning waar uw organisatie op enig moment tijdelijk behoefte aanheeft.

Compliance afdelingen
Voor Compliance afdelingen van intermediairs is het heel plezierig te kunnen overzien welke vragen er zoal worden gesteld vanuit zijn organisatie. Dat kan bijvoorbeeld tot interne maatregelen aanleiding zijn, zoals het initiëren van gerichte opleidingen of cursussen. Indien gewenst, wordt hiervoor voor u een specifiek account ingericht, waarmee de Compliance Officer binnen uw organisatie dit inzicht snel en eenvoudig kan verkrijgen voor de gehele organisatie. Openheid en inzicht staan voorop.

Bent u nog geen klant en bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van onze 1e lijns IT-audit ondersteuning voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij maken graag tijd voor u vrij.

TBM ||buName||
Deskundigenonderzoek in het kader van NV COS315
TBM AudIT introduceert het IT-audit memorandum. Er is nu een betaalbaar alternatief voor accountantsorganisaties die wettelijke controle opdrachten uitvoeren en niet over een eigen IT-audit discipline beschikken. Ook zij kunnen nu binnen hun controleaanpak gestructureerd gebruik maken van de expertise van IT-auditors. 
TBM ||buName||
Op zoek naar capaciteit of specifieke kennis?
Door allerlei omstandigheden kan het soms lastig zijn op het gewenste moment over een IT-audit bezetting te beschikken met alle benodigde kennis in huis heeft. Met de TBM Groep is het mogelijk om flexibel over de juiste kennis, capaciteiten of vaardigheden te kunnen beschikken. Regel het met onze ‘Virtuele IT-audit afdeling’.
TBM ||buName||
IT-audit voor accountants. Schrijf U nu in!
Leer de kansen van IT-audit voor accountantsorganisaties zien. De TBM groep organiseert op dinsdag 23 november 2010 weer een IT-audit informatiesessie. In een interactieve sessie maken we de inzetmogelijkheden van IT-audit voor de ondersteuning van de (controle)werkzaamheden van accountants bespreekbaar.
TBM ||buName||
De TBM Groep en XBRL voor Accountants bundelen hun krachten
Een gemeenschappelijke achtergrond in de accountancy was de aanleiding. Vanuit onze gezamenlijke adviesgerichtheid en focus op intermediairs hebben de TBM Groep en XBRL voor Accountants besloten de krachten te bundelen om accountants, administratiekantoren en fiscale intermediairs te ondersteunen met de implementatie van SBR.
TBM ||buName||
Assurance opdrachten
De IT-auditors van de TBM Groep voeren regelmatig assurance opdrachten uit in het kader van governance, risks en compliance. Doel is een grotere zekerheid te verkrijgen over de kwaliteit van de IT. De TBM Groep is bekend met de risico’s en relevante wet- en regelgeving en kan hierover toereikend adviseren.
TBM ||buName||
TBM AudIT en TrendIC werken aan compliance
Met IT Compliance wordt aangegeven dat een organisatie voldoet aan de eisen gesteld in desbetreffende wet- en regelgeving ten aanzien van de beheersing van haar ICT infrastructuur. Het continue aantonen dat men ’in control’ is, bijvoorbeeld in het kader van SAS70 type I en II audits (ISAE 3402) of Sarbanes-Oxley (SOX), kost menig IT manager hoofdbrekens. Dat is niet meer nodig.
TBM ||buName||
Heeft XBRL impact op het verdienmodel van accountants?
XBRL is geen technisch platform. Het wordt door veel partijen nog wel zo benadert. Uitspraken als ’we moeten straks een conversietool hebben om de jaarrekening even in XBRL om te zetten en dan kunnen we het aanreiken aan banken, KvK, belastingdienst, etc.’ maken dat duidelijk. Niets is echter minder waar.
TBM ||buName||
Na kritisch AFM rapport: Beleggers eisen opheldering van accountants
Grote beleggers zijn ’bezorgd’ over het AFM rapport waarin de kwaliteit van accountantscontroles wordt betwist. Stichting Eumedion, die grote institutionele beleggers vertegenwoordigt, wil ’op korte termijn helderheid’.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' het zijn ernstige bevindingen '
Steven Maijoor, directeur bij de financiële toezichthouder AFM, heeft vandaag een kritisch rapport gepubliceerd over de kwaliteit van accountantscontroles. De gebreken bij de controles zijn "breed en systematisch", aldus het rapport. Zowel beleggers als accountants hebben geschokt gereageerd.
TBM ||buName||
AFM directeur Maijoor: ' Manco's zijn ernstig '
Zware kritiek AFM op accountants van bouwbedrijven en overheid. De kwaliteit van accountants die bouw- en vastgoedbedrijven controleren schiet "structureel" tekort. Ook accountants in de publieke sector en de auto-industrie laten grote steken vallen.
© copyright TBM Groep 2009 - 2023