Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Betrouwbare informatie als sleutel tot succes

Een van de belangrijkste assets van een bedrijf is het op orde hebben van de enorme hoeveelheid gegevensstromen waar de organisatie voor staat. Procesinzicht en goede informatie maar vooral snel en flexibel kunnen schakelen speelt daarbij een rol. 

En daarin zijn informatiesystemen veelal niet toereikend op uitgerust of ingericht. Besluitvorming kunnen baseren op basis van betrouwbare informatie is een belangrijke sleutel tot succes.

De neiging bestaat alle aandacht primair te vestigen op een alles overstijgend informatiesysteem. Zeker in de complexe wereld van de energiebranche gaat het dan om omvangrijke ERP systemen en vaak ook datawarehouses. Implementatietrajecten die veel kosten en vooral veel tijd vereisen. Ondertussen is de organisatie niet meer flexibel genoeg om adequaat in te kunnen spelen op marktontwikkelingen. Terwijl u dat nu juist direct nodig heeft om uw bedrijfsvoering te kunnen sturen. TBM BI en TBM AudIT dragen zorg voor invulling van rapportages met de kwaliteit om dat ook daadwerkelijk te kunnen.

In de energiebranche speelt vooral het managen, beheren en in goede banen leiden van informatiestromen een prominente rol. Snel kunnen schakelen is essentieel. Migratie naar nieuwe systemen, reconciliatie, interne leveringen, doorbelastingen en het werken met schattingen maken die taak niet eenvoudig. Het tijdig voldoen aan de door de overheid gestelde regelgeving is een continue strijd. De TBM Groep biedt mogelijkheden om al die stromen in goede banen te leiden en inzicht en grip te behouden op de bedrijfsvoering. Snel en accuraat, maar vooral ook in samenspraak met onze opdrachtgevers!

De TBM Groep heeft jarenlange ervaring op dit gebied en een duidelijk trackrecord binnen de energiebranche. Daarom weten wij als geen ander dat een goede informatievoorziening over of ten behoeve van energieprogramma’s, energie-inkoop, de verbruiksregistratie, facturatie en het debiteurenbeheer, maar ook zaken als programmaverantwoordelijkheid, onbalans, CPS, Edine berichtenverkeer, essentieel is voor energieorganisaties. 

Hoewel veel gegevens wel degelijk aanwezig zijn rondom de energiestromen, zowel binnen het eigen bedrijf als bijvoorbeeld bij het ECH en/of TenneT, is het een uitdaging die effectief en gecombineerd in te zetten voor de bedrijfsvoering. De TBM Groep begrijpt de energiebusiness vanuit eigen ervaring en kan zeer snel informatie ontsluiten die niet via reguliere informatiesystemen kan worden geleverd.

TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
Het juist kunnen interpreteren van gegevens wordt steeds belangrijker
De TBM Groep ziet kennis als hetgeen je nog weet nadat je alle feiten ’bent vergeten’. Een statement die Howard Gartner ooit maakte. Inzicht en begrip zijn namelijk véél belangrijker voor het goed kunnen functioneren dan feitenkennis alleen. Feiten kun je tenslotte opzoeken, inzicht en begrip niet.
TBM ||buName||
Kwaliteit zit in mensen en daar zijn we trots op!
Dienstverlening is mensenwerk. Bij TBM staan mensen dan ook voorop. Gezamenlijk werken wij er aan om iedereen de vereiste expertise voor zijn of haar werkzaamheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen. Het beschikken over een gedegen theoretische basis vinden wij nu eenmaal essentieel.
TBM ||buName||
Leeftrends nu ook echt 'XL on air'
TBM Design staat voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe website van Leeftrends, een grote retailorganisatie met inmiddels vijf vestigingen in Nederland. Een project dat snel en adequaat binnen de afgesproken tijd en budget is gerealiseerd.
TBM ||buName||
TBM ||buName||
Uw administratieve ondersteuning; eindelijk een zorg minder!
Toekomstgericht werken is de drive van TBM Advies. Kennis van het verleden zien wij als uitgangspunt. De medewerkers van TBM Advies verdiepen zich in de business van hun opdrachtgevers en gebruiken het verkregen inzicht in hun financiële situatie als het startpunt om samen voorruit te kijken. Gericht werken aan het financieel en fiscaal verantwoord realiseren van hun doelstellingen.
TBM ||buName||
Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel op.
TBM ||buName||
De TBM Service Desk; 24x7 bereikbaarheid voor onze klanten!
De TBM Groep beschikt over een interactief communicatieplatform met haar opdrachtgevers, de TBM Service Desk. Onze opdrachtgevers zijn daarbij uitdrukkelijk zelf aan zet! Voordeel is een gegarandeerde bereikbaarheid, nooit misverstanden over de vraagstelling en voor de vraagsteller continue inzicht in de voortgang van de afhandeling van zijn vraag.
TBM ||buName||
De TBM Groep bestaat al weer 19 jaar!
Een belangrijke kerncompetentie van onze organisatie is nog steeds IT auditing en advies in IT. Vanaf de aanvang hebben wij onze dienstverlening echter stap voor stap uitgebreid. De focus van de TBM Groep richt zich op de vele specifieke vraagstukken in het spanningsveld tussen ICT, finance en organisatie.
TBM ||buName||
Deskundigenonderzoek in het kader van NV COS315
TBM AudIT introduceert het IT-audit memorandum. Er is nu een betaalbaar alternatief voor accountantsorganisaties die wettelijke controle opdrachten uitvoeren en niet over een eigen IT-audit discipline beschikken. Ook zij kunnen nu binnen hun controleaanpak gestructureerd gebruik maken van de expertise van IT-auditors. 
© copyright TBM Groep 2009 - 2023