Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Parttime Controller

Een nieuwe kreet? Wellicht, maar wel een heel logische. Deadlines, autonome groei of overnames, schaarste aan financieel management, onslag en ziekte zijn bekende oorzaken waardoor binnen veel organisaties op verschillende niveaus van financieel en operationeel management ongewenste tijdsdruk ontstaat. De gevolg variëren van achterstanden tot onvolledige en/of onbetrouwbare informatie. Wat doe je eraan?

TBM Advies biedt een oplossing om hiermee effectief en structureel af te rekenen. Met het concept van Parttime Controller zorgen zij ervoor, dat u weer ’in control’ van uw bedrijfsprocessen komt. Het concept wordt al lange tijd succesvol ingevuld.

Inzetvoorbeelden

  • Zo heeft een bestaande relatie van de TBM Groep gekozen voor een Parttime Controller van de TBM Advies voor vijf aaneengesloten dagen per maand als ondersteuning bij de maandrapportages. De Parttime Controller is hier verantwoordelijk voor de bepaling van het onder handen werk en de volledigheid van de urenverantwoording. In deze situatie wordt verantwoording afgelegd aan de financieel manager.

  • Een andere relatie van de TBM Groep maakt een sterke groei door en in het bijzonder stijgt de export. De bestaande financiele administratie is uitstekend toegerust op haar dagelijkse werkzaamheden. Het ontbeert echter aan kennis en kunde als het gaat om het onderkennen van alle haken en ogen die te maken hebben met het (laten) uitvoeren van werkzaamheden in het buitenland en in de Europese Gemeenschap in het bijzonder. Risico’s van boetes zijn groot, rapportages gecompliceerd, de betalingsmoraal is anders en de eisen per land variëren sterk. Om de vinger aan de pols te houden wordt drie dagen per maan gebruik gemaakt van een Parttime Controller van TBM Advies, die tevens een belangrijk deel van de maandrapportages en -analyses voor zijn rekening neemt en daarbij rapporteert aan de Algemeen Directeur. 
     
  • Een grote relatie van de TBM Groep maakt wekelijks één dag gebruik van een Parttime Controller van TBM Advies. Zij verzorgt de wekelijks aan het MT te rapporteren KPI’s gebaseerd op de Balance ScoreCard. Op een aanstekelijke wijze worden de belangrijke indicatoren grafisch weergegeven. Uiteraard ontbreekt het niet aan een sluitende cijfermatige onderbouwing en bondige analyse.

Vertrouwensrol
Het zijn van Parttime Controller is een vertrouwensrol. Daarom koppelt TBM Advies waar mogelijk altijd dezelfde Parttime Controller voor een periode van minimaal een jaar aan uw organisatie. Uiteraard kan TBM Advies deze rol ook voor kortere periodes voor u invullen. Beschikbaarheid van hooggekwalificeerde mensen wanneer u die echt nodig heeft op basis van duidelijke werkafspraken. Een plezierig gevoel.

Aanpak
De Parttime Controller haalt eerst de druk van uw schouders. Vervolgens gaat zij kijken waar het werkelijk aan schort. Ligt het aan de organisatie? De TBM Groep denkt als geheel met u mee. Ligt het aan de informatievoorziening?

Indien gewenst levert TBM BI u de juiste informatie waarden tot het moment dat uw informatiebehoeften door een structurele oplossing kan worden geleverd. Bijvoorbeeld door (her)inrichting van informatiesystemen of door selectie en implementatie van nieuwe informatiessystemen.

De Parttime Controller zal de te leveren informatiewaarden altijd op haar toegevoegde waarde beoordelen. Onafhankelijk en objectief.

TBM ||buName||
Uw administratieve ondersteuning; eindelijk een zorg minder!
Toekomstgericht werken is de drive van TBM Advies. Kennis van het verleden zien wij als uitgangspunt. De medewerkers van TBM Advies verdiepen zich in de business van hun opdrachtgevers en gebruiken het verkregen inzicht in hun financiële situatie als het startpunt om samen voorruit te kijken. Gericht werken aan het financieel en fiscaal verantwoord realiseren van hun doelstellingen.
TBM ||buName||
Kwaliteit zit in mensen en daar zijn we trots op!
Dienstverlening is mensenwerk. Bij TBM staan mensen dan ook voorop. Gezamenlijk werken wij er aan om iedereen de vereiste expertise voor zijn of haar werkzaamheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen. Het beschikken over een gedegen theoretische basis vinden wij nu eenmaal essentieel.
TBM ||buName||
Leeftrends nu ook echt 'XL on air'
TBM Design staat voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe website van Leeftrends, een grote retailorganisatie met inmiddels vijf vestigingen in Nederland. Een project dat snel en adequaat binnen de afgesproken tijd en budget is gerealiseerd.
TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
TBM ||buName||
Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel op.
TBM ||buName||
De TBM Service Desk; 24x7 bereikbaarheid voor onze klanten!
De TBM Groep beschikt over een interactief communicatieplatform met haar opdrachtgevers, de TBM Service Desk. Onze opdrachtgevers zijn daarbij uitdrukkelijk zelf aan zet! Voordeel is een gegarandeerde bereikbaarheid, nooit misverstanden over de vraagstelling en voor de vraagsteller continue inzicht in de voortgang van de afhandeling van zijn vraag.
TBM ||buName||
De TBM Groep bestaat al weer 19 jaar!
Een belangrijke kerncompetentie van onze organisatie is nog steeds IT auditing en advies in IT. Vanaf de aanvang hebben wij onze dienstverlening echter stap voor stap uitgebreid. De focus van de TBM Groep richt zich op de vele specifieke vraagstukken in het spanningsveld tussen ICT, finance en organisatie.
TBM ||buName||
Deskundigenonderzoek in het kader van NV COS315
TBM AudIT introduceert het IT-audit memorandum. Er is nu een betaalbaar alternatief voor accountantsorganisaties die wettelijke controle opdrachten uitvoeren en niet over een eigen IT-audit discipline beschikken. Ook zij kunnen nu binnen hun controleaanpak gestructureerd gebruik maken van de expertise van IT-auditors. 
TBM ||buName||
Op zoek naar capaciteit of specifieke kennis?
Door allerlei omstandigheden kan het soms lastig zijn op het gewenste moment over een IT-audit bezetting te beschikken met alle benodigde kennis in huis heeft. Met de TBM Groep is het mogelijk om flexibel over de juiste kennis, capaciteiten of vaardigheden te kunnen beschikken. Regel het met onze ‘Virtuele IT-audit afdeling’.
© copyright TBM Groep 2009 - 2023