Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Direct BI helpt uw informatie dilemma oplossen

Bent u bezig met een business intelligence traject zoals de introductie van een Data Warehouse? Maar wat te doen in de tijd totdat die structurele oplossing eindelijk is gerealiseerd? U heeft de informatie tenslotte nu nodig! U moet slagvaardig kunnen reageren op ontwikkelingen in uw markt, maar hoe leidt informatie tot daadwerkelijke acties?

Een optimale informatievoorziening is tegenwoordig van toenemend belang. Of het nu gaat om effectieve financiële rapportages en analyses, continue beheer van klantrelaties, kwaliteitsverbetering, een goede kosten beheersing of vergroting van de efficiëntie. De juiste informatie in de juiste vorm, tijdig beschikbaar voor beslissers en kenniswerkers is cruciaal om gerichte, effectieve beslissingen en acties te nemen.

Met TBM BI krijgt u de benodigde handvatten om deze uitdagingen effectief aan te gaan binnen uw organisatie.

Heeft uw organisatie behoefte aan data integratie of is juist datapersonalisatie de juiste weg? Wat zijn de risico’s, de succesfactoren en de valkuilen? Hoe gaat u om met de nieuw verkregen inzichten? En hoe brengt u uw ambities in lijn met een passende informatie architectuur? Overweeg de mogelijkheden van Direct-BI van TBM BI ter ondersteuning van uw bedrijfsvoering.

TBM BI biedt voor uw informatie dilemma uitkomst met Direct-BI. Wij bieden namelijk een intelligent stramien met direct resultaat. De functionaliteit en bruikbaarheid ervan doet niet onder aan hetgeen u wenst te bereiken met de bouw van uw structurele informatievoorziening.

TBM BI zet haar medewerkers met hun technische kennis, bedrijfskundige expertise of financiële achtergrond sec of in teamverband gezamenlijk in. Waar nodig kunnen we multidiciplinair werken door tevens medewerkers van andere disciplines in te schakelen.

Onze werkzaamheden gaan gepaard met de inzet van ondersteunende technische voorzieningen zoals bestandsanalyse- en/of business intelligence programmatuur. Door deze gecombineerde aanpak zijn wij in staat in korte tijd onze klant de gewenste inzichten te leveren. De eventuele bouw van een nieuw structureel systeem wordt daardoor zelfs bespoedigd, doordat snel inzicht kan worden opgebouwd over de informatiebehoeften die het systeem zal moeten ondersteunen.

Nu al sturen op de informatie die u voor later is beloofd. Betrouwbaar en accuraat, mede omdat wij samen met u de resultaten interpreteren en waar nodig bijstellen. De TBM Groep, met recht ‘ Tools for Business Management ’!

TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
Het juist kunnen interpreteren van gegevens wordt steeds belangrijker
De TBM Groep ziet kennis als hetgeen je nog weet nadat je alle feiten ’bent vergeten’. Een statement die Howard Gartner ooit maakte. Inzicht en begrip zijn namelijk véél belangrijker voor het goed kunnen functioneren dan feitenkennis alleen. Feiten kun je tenslotte opzoeken, inzicht en begrip niet.
TBM ||buName||
Kwaliteit zit in mensen en daar zijn we trots op!
Dienstverlening is mensenwerk. Bij TBM staan mensen dan ook voorop. Gezamenlijk werken wij er aan om iedereen de vereiste expertise voor zijn of haar werkzaamheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen. Het beschikken over een gedegen theoretische basis vinden wij nu eenmaal essentieel.
TBM ||buName||
Leeftrends nu ook echt 'XL on air'
TBM Design staat voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe website van Leeftrends, een grote retailorganisatie met inmiddels vijf vestigingen in Nederland. Een project dat snel en adequaat binnen de afgesproken tijd en budget is gerealiseerd.
TBM ||buName||
TBM ||buName||
Uw administratieve ondersteuning; eindelijk een zorg minder!
Toekomstgericht werken is de drive van TBM Advies. Kennis van het verleden zien wij als uitgangspunt. De medewerkers van TBM Advies verdiepen zich in de business van hun opdrachtgevers en gebruiken het verkregen inzicht in hun financiële situatie als het startpunt om samen voorruit te kijken. Gericht werken aan het financieel en fiscaal verantwoord realiseren van hun doelstellingen.
TBM ||buName||
Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel op.
TBM ||buName||
De TBM Service Desk; 24x7 bereikbaarheid voor onze klanten!
De TBM Groep beschikt over een interactief communicatieplatform met haar opdrachtgevers, de TBM Service Desk. Onze opdrachtgevers zijn daarbij uitdrukkelijk zelf aan zet! Voordeel is een gegarandeerde bereikbaarheid, nooit misverstanden over de vraagstelling en voor de vraagsteller continue inzicht in de voortgang van de afhandeling van zijn vraag.
TBM ||buName||
De TBM Groep bestaat al weer 19 jaar!
Een belangrijke kerncompetentie van onze organisatie is nog steeds IT auditing en advies in IT. Vanaf de aanvang hebben wij onze dienstverlening echter stap voor stap uitgebreid. De focus van de TBM Groep richt zich op de vele specifieke vraagstukken in het spanningsveld tussen ICT, finance en organisatie.
TBM ||buName||
Deskundigenonderzoek in het kader van NV COS315
TBM AudIT introduceert het IT-audit memorandum. Er is nu een betaalbaar alternatief voor accountantsorganisaties die wettelijke controle opdrachten uitvoeren en niet over een eigen IT-audit discipline beschikken. Ook zij kunnen nu binnen hun controleaanpak gestructureerd gebruik maken van de expertise van IT-auditors. 
© copyright TBM Groep 2009 - 2023