Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Inzetmogelijkheden van Direct BI

We schetsen u enkele van de inzetmogelijkheden van Direct-BI. Een indicatie van de vele situaties waarin u het zou kunnen inzetten. Mocht uw probleem er niet tussen staan of heeft u toch nog een vraag, schroom dan niet en neem even contact met ons op. U zult verrast zijn over onze flexibiliteit en de ongekende mogelijkheden.

U kunt Direct-BI bijvoorbeeld inzetten als:
 • tijdelijke oplossing om snel over direct bruikbare resultaten te beschikken om uw organisatie aan te sturen tot het moment van oplevering van structurele oplossingen via bijvoorbeeld uw Data Warehouse;
 • toetsmogelijkheid van de kwaliteit van wat uw Data Warehouse oplevert. Direct-BI levert onder andere inzicht op, dat gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de inrichting van het Data Warehouse bij te stellen;
 • middel om data te combineren uit totaal verschillende systemen, zoals CRM, ERP en financiële systemen, waarmee snel nieuwe inzichten over uw organisatie of markt ontstaan;
 • mogelijkheid om knelpunten in primaire systemen te traceren en aan te pakken;
 • hulpmiddel om uw informatiebehoeften concreet te bepalen. Direct-BI wordt door organisaties steeds meer gewaardeerd door de mogelijkheid om min of meer spelenderwijs te ontdekken wat de informatiebehoeften van de organisatie eigenlijk werkelijk zijn. Een efficiënte en effectieve manier om uw projecten te besturen;
 • manier om risicoloos te ontdekken wat de toegevoegde waarde van een Data Warehouse voor uw organisatie kan zijn;
 • basis om te komen tot goed uitgekristalliseerde en onderbouwde wensen en eisen voor gebruik in bijvoorbeeld selectie- en/of inrichtingstrajecten;
 • te leren hoe u effectief BI-tools inzet voor uw analyses zoals OLAP, Reporting en Datamining;
 • middel om informatiesets beschikbaar te maken voor specifieke doelen of gebruikers ten behoeve van verder gebruik binnen de organisatie;
 • kwaliteitsbewaking en monitoring van uw bedrijfsprocessen op afstand. TBM AudIT kan met Direct-BI uw bedrijfsprocessen (bijvoorbeeld KPI’s/BSC’s) periodiek en desgewenst zelfs op afstand bewaken. TBM AudIT kan resultaten analyseren en u bijvoorbeeld via e-mail in beknopte vorm over de resultaten hiervan informeren.
 • kwaliteitsmeting van softwareontwikkelings- of implementatietrajecten (waaronder van een Data Warehouse);
 • een effectieve en efficiënte manier om u te attenderen op de onderwerpen die uw aandacht vereisen (exception reports). Details zijn daarbij altijd beschikbaar en opvraagbaar.
TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
Het juist kunnen interpreteren van gegevens wordt steeds belangrijker
De TBM Groep ziet kennis als hetgeen je nog weet nadat je alle feiten ’bent vergeten’. Een statement die Howard Gartner ooit maakte. Inzicht en begrip zijn namelijk véél belangrijker voor het goed kunnen functioneren dan feitenkennis alleen. Feiten kun je tenslotte opzoeken, inzicht en begrip niet.
TBM ||buName||
Kwaliteit zit in mensen en daar zijn we trots op!
Dienstverlening is mensenwerk. Bij TBM staan mensen dan ook voorop. Gezamenlijk werken wij er aan om iedereen de vereiste expertise voor zijn of haar werkzaamheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen. Het beschikken over een gedegen theoretische basis vinden wij nu eenmaal essentieel.
TBM ||buName||
Leeftrends nu ook echt 'XL on air'
TBM Design staat voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe website van Leeftrends, een grote retailorganisatie met inmiddels vijf vestigingen in Nederland. Een project dat snel en adequaat binnen de afgesproken tijd en budget is gerealiseerd.
TBM ||buName||
TBM ||buName||
Uw administratieve ondersteuning; eindelijk een zorg minder!
Toekomstgericht werken is de drive van TBM Advies. Kennis van het verleden zien wij als uitgangspunt. De medewerkers van TBM Advies verdiepen zich in de business van hun opdrachtgevers en gebruiken het verkregen inzicht in hun financiële situatie als het startpunt om samen voorruit te kijken. Gericht werken aan het financieel en fiscaal verantwoord realiseren van hun doelstellingen.
TBM ||buName||
Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel op.
TBM ||buName||
De TBM Service Desk; 24x7 bereikbaarheid voor onze klanten!
De TBM Groep beschikt over een interactief communicatieplatform met haar opdrachtgevers, de TBM Service Desk. Onze opdrachtgevers zijn daarbij uitdrukkelijk zelf aan zet! Voordeel is een gegarandeerde bereikbaarheid, nooit misverstanden over de vraagstelling en voor de vraagsteller continue inzicht in de voortgang van de afhandeling van zijn vraag.
TBM ||buName||
De TBM Groep bestaat al weer 19 jaar!
Een belangrijke kerncompetentie van onze organisatie is nog steeds IT auditing en advies in IT. Vanaf de aanvang hebben wij onze dienstverlening echter stap voor stap uitgebreid. De focus van de TBM Groep richt zich op de vele specifieke vraagstukken in het spanningsveld tussen ICT, finance en organisatie.
TBM ||buName||
Deskundigenonderzoek in het kader van NV COS315
TBM AudIT introduceert het IT-audit memorandum. Er is nu een betaalbaar alternatief voor accountantsorganisaties die wettelijke controle opdrachten uitvoeren en niet over een eigen IT-audit discipline beschikken. Ook zij kunnen nu binnen hun controleaanpak gestructureerd gebruik maken van de expertise van IT-auditors. 
© copyright TBM Groep 2009 - 2023