Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Inzet van bestandsanalyse, datamining en datamigratie

Met de gestructureerde werkwijze van TBM BI bij het toepassen van bestandsanalyse, datamining en datamigratie helpen wij organisaties om hun veelal vervuilde gegevens snel weer tot betrouwbare informatie te migreren.

Eigenlijk doet elke opsomming van inzetmogelijkheden tekort aan ons product. TBM BI is in staat om datamining voor elke organisatie zodanig in te regelen, dat de resultaten ervan nauwgezet aansluiten bij hetgeen de organisatie aan informatiewaarden zoekt.
 
Om toch wat voorbeelden te noemen kunt u onze (bestands)analyses en datamining bijvoorbeeld gebruiken voor:
 • het snel verkrijgen van inzichten voor het benutten van business opportunities;
 • het leggen van de verbanden tussen (bijvoorbeeld financiële) informatie uit verschillende systemen;
 • het leggen van verbanden tussen financiële en operationele bedrijfsprocessen;
 • het komen tot een kwalitatief betere vastlegging van gegevens in primaire en operationele informatiesystemen;
 • het maken van risico-analyses op diverse gebieden;
 • het weer aanbrengen van structuur in uw ongestructureerde data, zonder hier geforceerde structuren bij af te dwingen;
 • het komen tot zinvolle vormen van gegevensontsluiting;
 • het analyseren van de performance van processen en komen tot een set van maatregelen om tot procesverbeteringen te komen;
 • het rubriceren en rapporteren over system-calls (zoals de omvang en frequentie van storingen of de analyse van toegangspogingen);
 • de voortgang en progressie in de afhandeling van klachten;
 • het in kaart brengen van business kansen en bedreigingen;
 • het categoriseren van uw gegevens;
 • het zoeken in en bijeenbrengen van gegevens, ook op afwijkende maar wel gelijk klinkende data;
 • opschonen en ontdubbelen van gegevenssets;
 • veredelen en verrijken van gegevenssets;
 • het hanteren ervan als krachtig meetinstrument die de voortgang van bijvoorbeeld een verbeterproces feilloos inzichtelijk en daarmee voor de organisatie bespreekbaar maakt;
 • de tijdelijke invulling van reguliere managementinformatie;
 • het ondersteunen van Informatie management bij het uitkristalliseren en vaststellen van de werkelijke informatiebehoeften van een organisatie, bijvoorbeeld als voorportaal voor de invoering van een Data Warehouse;
 • het verkrijgen van inzicht in de kosten of kostenveroorzakers per proces, geschikt voor in- of externe benchmarking en als opstap voor concrete kostenreductie;
 • het leveren van een zeer nuttige bijdrage bij processen gericht op de opschoning van vaak over verschillende systemen verspreide vervuilde data.

TBM BI gaat graag met u het gesprek aan om de mogelijkheden ervan voor uw organisatie te bekijken.

TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
Het juist kunnen interpreteren van gegevens wordt steeds belangrijker
De TBM Groep ziet kennis als hetgeen je nog weet nadat je alle feiten ’bent vergeten’. Een statement die Howard Gartner ooit maakte. Inzicht en begrip zijn namelijk véél belangrijker voor het goed kunnen functioneren dan feitenkennis alleen. Feiten kun je tenslotte opzoeken, inzicht en begrip niet.
TBM ||buName||
Kwaliteit zit in mensen en daar zijn we trots op!
Dienstverlening is mensenwerk. Bij TBM staan mensen dan ook voorop. Gezamenlijk werken wij er aan om iedereen de vereiste expertise voor zijn of haar werkzaamheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen. Het beschikken over een gedegen theoretische basis vinden wij nu eenmaal essentieel.
TBM ||buName||
Leeftrends nu ook echt 'XL on air'
TBM Design staat voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe website van Leeftrends, een grote retailorganisatie met inmiddels vijf vestigingen in Nederland. Een project dat snel en adequaat binnen de afgesproken tijd en budget is gerealiseerd.
TBM ||buName||
TBM ||buName||
Uw administratieve ondersteuning; eindelijk een zorg minder!
Toekomstgericht werken is de drive van TBM Advies. Kennis van het verleden zien wij als uitgangspunt. De medewerkers van TBM Advies verdiepen zich in de business van hun opdrachtgevers en gebruiken het verkregen inzicht in hun financiële situatie als het startpunt om samen voorruit te kijken. Gericht werken aan het financieel en fiscaal verantwoord realiseren van hun doelstellingen.
TBM ||buName||
Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel op.
TBM ||buName||
De TBM Service Desk; 24x7 bereikbaarheid voor onze klanten!
De TBM Groep beschikt over een interactief communicatieplatform met haar opdrachtgevers, de TBM Service Desk. Onze opdrachtgevers zijn daarbij uitdrukkelijk zelf aan zet! Voordeel is een gegarandeerde bereikbaarheid, nooit misverstanden over de vraagstelling en voor de vraagsteller continue inzicht in de voortgang van de afhandeling van zijn vraag.
TBM ||buName||
De TBM Groep bestaat al weer 19 jaar!
Een belangrijke kerncompetentie van onze organisatie is nog steeds IT auditing en advies in IT. Vanaf de aanvang hebben wij onze dienstverlening echter stap voor stap uitgebreid. De focus van de TBM Groep richt zich op de vele specifieke vraagstukken in het spanningsveld tussen ICT, finance en organisatie.
TBM ||buName||
Deskundigenonderzoek in het kader van NV COS315
TBM AudIT introduceert het IT-audit memorandum. Er is nu een betaalbaar alternatief voor accountantsorganisaties die wettelijke controle opdrachten uitvoeren en niet over een eigen IT-audit discipline beschikken. Ook zij kunnen nu binnen hun controleaanpak gestructureerd gebruik maken van de expertise van IT-auditors. 
© copyright TBM Groep 2009 - 2023