Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Succesvolle cocreatie sessie met FNV Bouw

Op initiatief van de TBM Groep en RedData namen een aantal directeuren uit verschillende branches deel aan de eerste uit een reeks georganiseerde interactieve cocreatie sessies. Open en constructief werden deze keer ervaringen gedeeld met de directie van FNV Bouw.

Het huidige tijdsbeeld van een economie die sterk onder druk staat vormt voor vele organisaties een reële bedreiging voor hun bestaansrecht. Voor vakbonden zou het juist een kans moeten zijn waarin zij hun krachten en competenties optimaal kunnen aanwenden om te sturen en belangenbehartiging verder vorm te geven. Is dat beeld ook werkelijkheid?

Wat maakt een vakbond aantrekkelijk voor haar leden, nu en in de toekomst ? 

De beantwoording van deze kernvraag en het vertalen ervan naar operationeel handelen voor de aansturing en verandering van het bedrijfsproces, vormt één van de uitdagingen waar directies van vakbonden voor staan.

Met als toegift prachtig weer werd in de uiterst plezierige ambiance van het hoofdkantoor van de TBM Groep over ontwikkelingen gesproken die een directe of indirecte rol spelen bij voor dit doel ingezette of in te zetten veranderingen van de bedrijfsprocessen binnen een vakbond.

Tijdens een leuke en creatieve sessie werd door iedereen vanuit de eigen kennis en achtergrond out of the box en spontaan van gedachten gewisseld over actuele vraagstukken en veranderingen in de maatschappij die impact hebben op de bedrijfsprocessen van een vakbond. Een laagdrempelige en constructieve manier om lekker pragmatisch voor vakbonden vanuit een outside-in benadering naar de eigen positionering te kijken.

Door bij de ontwikkeling van producten en diensten te kiezen voor samenspraak met klanten (de leden), wordt gekomen tot een een voor de doelgroep herkenbare (her)definiëring van de (informatie)behoefte en wensen van individuen. Dit inzicht ontdekken in gezamenlijkheid versterkt de onderlinge band en betrokkenheid. De vakbond als constructieve facilitator in het raakvlak tussen werknemers en werkgevers waar beiden belang bij hebben. Door daarbij de kracht en mogelijkheden van het collectief te benadrukken en optimaal te benutten kunnen veranderingen van vakbonden gestructureerd en doelgericht worden vormgegeven, krachtig worden gecommuniceerd en vanuit vertrouwen worden ingezet.

Beschikken over tijdige en relevante informatie was altijd al een belangrijke sleutel voor succes. De nieuwe uitdaging zit in het daadwerkelijk centraal zetten van de klant binnen de nieuwe bedrijfsvoering mét behoud van de kernkwaliteiten van de organisatie. Het zorgen voor kwaliteit van de informatievoorziening is voor vakbonden een belangrijk KPI om de eigen ambities daadwerkelijk vorm te kunnen geven!

De inzet van een grafisch notulist tijdens de sessie zette het creatieve en innovatieve karakter van de bijeenkomst extra luister bij. Deze beeldvormingen in cartoonstyle zullen onder andere worden gebruikt in de whitepaper die van deze sessies zal worden opgesteld. Wij houden u op de hoogte.

TBM ||buName||
Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel op.
TBM ||buName||
Verantwoorde zorg? Alles draait om kwaliteit!
Zorgorganisaties worden door de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht om ’verantwoorde zorg’ te leveren. Daaronder wordt ‘zorg van goed niveau’ verstaan. Dit wil zeggen doeltreffend, doelmatig en op de wensen van de afnemer afgestemd. De TBM Groep kan helpen bij het opzetten van een kwaliteitssysteem.
TBM ||buName||
Pilots van SBR Scan LITE zeer succesvol!
Harrier doet de eerste pilot met SBR Scan LITE en blijkt zeer enthousiast. Zie hier zijn presentatie op de XBRL 
TBM ||buName||
Kwaliteit zit in mensen en daar zijn we trots op!
Dienstverlening is mensenwerk. Bij TBM staan mensen dan ook voorop. Gezamenlijk werken wij er aan om iedereen de vereiste expertise voor zijn of haar werkzaamheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen. Het beschikken over een gedegen theoretische basis vinden wij nu eenmaal essentieel.
TBM ||buName||
Leeftrends nu ook echt 'XL on air'
TBM Design staat voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe website van Leeftrends, een grote retailorganisatie met inmiddels vijf vestigingen in Nederland. Een project dat snel en adequaat binnen de afgesproken tijd en budget is gerealiseerd.
TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
TBM ||buName||
Uw administratieve ondersteuning; eindelijk een zorg minder!
Toekomstgericht werken is de drive van TBM Advies. Kennis van het verleden zien wij als uitgangspunt. De medewerkers van TBM Advies verdiepen zich in de business van hun opdrachtgevers en gebruiken het verkregen inzicht in hun financiële situatie als het startpunt om samen voorruit te kijken. Gericht werken aan het financieel en fiscaal verantwoord realiseren van hun doelstellingen.
TBM ||buName||
De TBM Service Desk; 24x7 bereikbaarheid voor onze klanten!
De TBM Groep beschikt over een interactief communicatieplatform met haar opdrachtgevers, de TBM Service Desk. Onze opdrachtgevers zijn daarbij uitdrukkelijk zelf aan zet! Voordeel is een gegarandeerde bereikbaarheid, nooit misverstanden over de vraagstelling en voor de vraagsteller continue inzicht in de voortgang van de afhandeling van zijn vraag.
TBM ||buName||
De TBM Groep bestaat al weer 19 jaar!
Een belangrijke kerncompetentie van onze organisatie is nog steeds IT auditing en advies in IT. Vanaf de aanvang hebben wij onze dienstverlening echter stap voor stap uitgebreid. De focus van de TBM Groep richt zich op de vele specifieke vraagstukken in het spanningsveld tussen ICT, finance en organisatie.
© copyright TBM Groep 2009