Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Verantwoorde zorg? Alles draait om kwaliteit!

Zorgorganisaties worden door de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht om ’verantwoorde zorg’ te leveren. Daaronder wordt ‘zorg van goed niveau’ verstaan. Dit wil zeggen doeltreffend, doelmatig en op de wensen van de afnemer afgestemd. De TBM Groep kan helpen bij het opzetten van een kwaliteitssysteem.

Alles draait om kwaliteit. De Kwaliteitswet Zorginstellingen heeft tot doel dat de zorginstelling de eigen kwaliteit zelf bewaakt, beheerst en verbetert. Het beleid dat de instelling voert, moet gericht zijn op het in stand houden en verbeteren van kwaliteit. De Stichting HKZ ondersteunt dit door de kwaliteitszorg te toetsen aan de hand van HKZ-normen; Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Voldoet een zorginstelling hieraan, dan verkrijgt zij het HKZ-certificaat. Hiermee wordt aangetoond dat de zorgorganisatie:

 • goed georganiseerd is;
 • cliënten centraal stelt;
 • continu werkt aan optimalisering van het aanbod;
 • betrouwbare resultaten presenteert;
 • voldoet aan de eisen die vanuit de sector, financiers en de overheid worden gesteld.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de naleving van de Kwaliteitswet. Hierin ligt de nadruk in essentie op veiligheid van de zorg en op inzicht geven in de kwaliteit daarvan. Dit betekent ook, dat de zorginstelling over een goede organisatie en goed personeel moet beschikken. Zo moet duidelijk zijn wie welke werkzaamheden uitvoert en wie waarvoor verantwoordelijk is. Zicht op alle werkprocessen en implementatie van de zorgprotocollen.

 • Continue verbetering en sturing van processen
 • Eenvoudige meting en sturing op prestatie indicatoren
 • Professioneel kwaliteitshandboek volgens de HKZ norm
 • Optimale toegankelijkheid van informatie door publicatie op het Intranet
 • Hogere klanttevredenheid; door beterde vakkundigheid van zorgverleners nemen fouten af
 • Helder inzicht in het beleid en de doelstellingen van de organisatie
 • Flexibel in te richten waardoor het systeem volledig af te stemmen is op de eigen organisatie

De TBM Groep kan helpen bij het opzetten van een kwaliteitssysteem. Hierin neemt de instelling zijn eigen eisen en doelen voor kwaliteit op en laat dit regelmatig toetsen. Het beschikken over een digitaal kwaliteitssysteem is de meest effectieve en efficiënte manier om het HKZ-certificaat te behalen én te behouden.

Na het behalen van het HKZ-certificaat vindt er iedere drie jaar een audit plaats. Het is dus van essentieel belang dat na het behalen van het certificaat dat zorginstellingen ook continu bezig blijven met het verbeteren van de geleverde zorg. De auditors van de TBM Groep kunnen optreden als HKZ-auditors, maar kunnen uw organisatie ook voorbereiden om een dergelijke audit goed te doorstaan.

TBM ||buName||
Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel op.
TBM ||buName||
Succesvolle cocreatie sessie met FNV Bouw
Op initiatief van de TBM Groep en RedData namen een aantal directeuren uit verschillende branches deel aan de eerste uit een reeks georganiseerde interactieve cocreatie sessies. Open en constructief werden deze keer ervaringen gedeeld met de directie van FNV Bouw.
TBM ||buName||
Pilots van SBR Scan LITE zeer succesvol!
Harrier doet de eerste pilot met SBR Scan LITE en blijkt zeer enthousiast. Zie hier zijn presentatie op de XBRL 
TBM ||buName||
Kwaliteit zit in mensen en daar zijn we trots op!
Dienstverlening is mensenwerk. Bij TBM staan mensen dan ook voorop. Gezamenlijk werken wij er aan om iedereen de vereiste expertise voor zijn of haar werkzaamheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen. Het beschikken over een gedegen theoretische basis vinden wij nu eenmaal essentieel.
TBM ||buName||
Leeftrends nu ook echt 'XL on air'
TBM Design staat voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe website van Leeftrends, een grote retailorganisatie met inmiddels vijf vestigingen in Nederland. Een project dat snel en adequaat binnen de afgesproken tijd en budget is gerealiseerd.
TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
TBM ||buName||
Uw administratieve ondersteuning; eindelijk een zorg minder!
Toekomstgericht werken is de drive van TBM Advies. Kennis van het verleden zien wij als uitgangspunt. De medewerkers van TBM Advies verdiepen zich in de business van hun opdrachtgevers en gebruiken het verkregen inzicht in hun financiële situatie als het startpunt om samen voorruit te kijken. Gericht werken aan het financieel en fiscaal verantwoord realiseren van hun doelstellingen.
TBM ||buName||
De TBM Service Desk; 24x7 bereikbaarheid voor onze klanten!
De TBM Groep beschikt over een interactief communicatieplatform met haar opdrachtgevers, de TBM Service Desk. Onze opdrachtgevers zijn daarbij uitdrukkelijk zelf aan zet! Voordeel is een gegarandeerde bereikbaarheid, nooit misverstanden over de vraagstelling en voor de vraagsteller continue inzicht in de voortgang van de afhandeling van zijn vraag.
TBM ||buName||
De TBM Groep bestaat al weer 19 jaar!
Een belangrijke kerncompetentie van onze organisatie is nog steeds IT auditing en advies in IT. Vanaf de aanvang hebben wij onze dienstverlening echter stap voor stap uitgebreid. De focus van de TBM Groep richt zich op de vele specifieke vraagstukken in het spanningsveld tussen ICT, finance en organisatie.
© copyright TBM Groep 2009