Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
dM&C: Project resources in ICT en Information Security services.

dM&C is een dynamische en energieke organisatie, gespecialiseerd in Project resources in ICT en Information Security services. Zij levert daarmee in belangrijke mate toegevoegde waarde aan het dienstenpalet van TBM Interim.

Jennifer de Thouars, directeur van dM&C en de algemeen directeur van de TBM Groep Ted O. Mos CISA RE RI, hebben de handen ineen geslagen om de mogelijkheden van beide organisaties in een samenwerkingsverband verder uit te gaan breiden.

dM&C en TBM Interim zijn gezamenlijk gericht op het oplossen van capaciteit- en kwaliteitsvraagstukken van onze opdrachtgevers. Samenwerking met dM&C biedt een versterking van de gezamenlijke marktbenadering voor onder andere:

  • het inrichten en zowel procedureel als inhoudelijk begeleiden van projectorganisaties;
  • de advisering en het managen van Informatie Security oplossingen;
  • het met een exacte matching kwalitatief hoogwaardig kunnen leveren van resources binnen de gestelde termijn door een uniek toetsingssysteem met standaard profilering;
  • kwaliteit en continuïteit nog verder te borgen: beschikbaarheid van zeer ervaren en breed inzetbare professionals die soepel en snel inzetbaar zijn binnen uw organisatie;
  • de mogelijkheid nu ook trainingsprogramma’s en coaching in te kunnen vullen.

Met het kortdurend of langlopend detacheren van eigen ICT professionals versterkt dM&C dit competentiegebied. Door toepassing van het unieke toetsingssysteem met standaard profilering van dM&C kan een exacte match gemaakt worden vanuit de vraag.

Previous
Werken met zelfstandige professionals

De TBM Groep is niet alleen interessant voor klantorganisaties, maar ook voor onafhankelijke en zelfstandig opererende professionals. De samenwerking met deze adviseurs met een jarenlange praktijkervaring en uitgebreide rugzakvulling aan kennis levert een uitstekende en dynamische kruisbestuiving op. De TBM Groep werkt samen met zo’n 65 professionals.

RedData: conversie- en migratiebegeleiding

De TBM Groep en RedData zijn beiden sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.

TrendIC: IT Service delivery processen

TrendIC is een leverancier die programmatuur en dienstverlening levert gericht op het ondersteunen van het beheer van informatiesystemen.

Complementair zijn zonder risico

De TBM Groep heeft diverse vaktechnische raakvlakken met marktpartijen en organisaties die complementaire producten en/of diensten aanbieden. Zij vullen daarmee de mogelijkheden van de TBM Groep aan.

Oelan; een vertrouwde partner in privacy

 Oelan is een IT consultancy organisatie die de mens als belangrijkste pijlers koestert. Het bewust bezig zijn met de kwaliteit van werken en leven in combinatie met de deskundigheid en ervaring van de professionals, garandeert de meerwaarde voor klanten. Dat is waar de TBM Groep en Oelan elkaar in hebben gevonden. 

Dux Data

De nummer 1 zijn in het helpen waarborgen van verantwoord omgaan met persoonsgegevens binnen bedrijven. En daarbij begrijpen dat de kern van dat vraagstuk in mensen zit. Het eerlijk en oprecht investeren in mensen brengt de daarvoor noodzakelijke competenties tot grote hoogte. Een win-win situatie waar ook de TBM Groep achter staat

Next
Actueel
TBM Groep
TBM ||buName||
Samenwerking tussen dM&C en de TBM Groep geconcretiseerd
Jennifer de Thouars neemt de leiding op zich van TBM Interim. De samenwerking die dM&C en de TBM Groep met elkaar zijn aangegaan krijgt daarmee concreet invulling, waarbij de mogelijkheden van beide organisaties verder worden versterkt.
TBM ||buName||
Quality assurance verificatiemechanisme
TBM Interim hanteert bij interim opdrachten naast uiteraard het verschaffen van duidelijkheid vooraf, een uniek quality assurance verificatiemechanisme voor de uitvoering.
TBM ||buName||
Kwaliteit zit in mensen en daar zijn we trots op!
Dienstverlening is mensenwerk. Bij TBM staan mensen dan ook voorop. Gezamenlijk werken wij er aan om iedereen de vereiste expertise voor zijn of haar werkzaamheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen. Het beschikken over een gedegen theoretische basis vinden wij nu eenmaal essentieel.
TBM ||buName||
Leeftrends nu ook echt 'XL on air'
TBM Design staat voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe website van Leeftrends, een grote retailorganisatie met inmiddels vijf vestigingen in Nederland. Een project dat snel en adequaat binnen de afgesproken tijd en budget is gerealiseerd.
TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
TBM ||buName||
Uw administratieve ondersteuning; eindelijk een zorg minder!
Toekomstgericht werken is de drive van TBM Advies. Kennis van het verleden zien wij als uitgangspunt. De medewerkers van TBM Advies verdiepen zich in de business van hun opdrachtgevers en gebruiken het verkregen inzicht in hun financiële situatie als het startpunt om samen voorruit te kijken. Gericht werken aan het financieel en fiscaal verantwoord realiseren van hun doelstellingen.
TBM ||buName||
Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel op.
TBM ||buName||
De TBM Service Desk; 24x7 bereikbaarheid voor onze klanten!
De TBM Groep beschikt over een interactief communicatieplatform met haar opdrachtgevers, de TBM Service Desk. Onze opdrachtgevers zijn daarbij uitdrukkelijk zelf aan zet! Voordeel is een gegarandeerde bereikbaarheid, nooit misverstanden over de vraagstelling en voor de vraagsteller continue inzicht in de voortgang van de afhandeling van zijn vraag.
TBM ||buName||
De TBM Groep bestaat al weer 19 jaar!
Een belangrijke kerncompetentie van onze organisatie is nog steeds IT auditing en advies in IT. Vanaf de aanvang hebben wij onze dienstverlening echter stap voor stap uitgebreid. De focus van de TBM Groep richt zich op de vele specifieke vraagstukken in het spanningsveld tussen ICT, finance en organisatie.
TBM Groep
© copyright TBM Groep 2009 - 2023