Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
RedData: conversie- en migratiebegeleiding

De TBM Groep en RedData zijn beiden sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.

De directeur van RedData, Ir. Albert Romeo en Ted O. Mos CISA RE, algemeen directeur van de TBM Groep hebben hun eerdere positieve ervaring met elkaar verder vorm gegeven met hun besluit te komen tot structurele samenwerking.

Door deze nieuwe samenwerking kunnen wij onze gezamenlijke opdrachtgevers vanaf nu nog flexibeler een full service concept aanbieden bij implementatietrajecten en migratietrajecten, waarbij continuïteit en kwaliteit gewoon een gegeven zijn.

RedData is van oorsprong gespecialiseerd in het vorm geven van conversietrajecten en het daartoe ontsluiten van gegevens. RedData maakt gegevens geschikt voor hun plaats in nieuwe informatiesystemen, stelt de mapping daartoe op en levert waar nodig ook nog even een verrijkingsslag of zet gegevens om naar andere formaten.

De TBM Groep is van oorsprong een IT-audit en advies georiënteerde instelling. Wij hebben onze bestandsanalyse competentie en specialisatie gebundeld in TBM BI. Kerncompetentie is het analyseren van gegevens en datastromen. Een proces- en financiële analyse in combinatie met het doorlichten van informatiesystemen. Aan TBM BI wordt dan ook vaak gevraagd de vaak omvangrijke hoeveelheid en diversiteit aan gegevens weer eenduidig en consistent aan te laten sluiten bij de reële informatiebehoeften van de organisatie.

In bestaande situaties zijn er vaak vele platforms waar gegevens voor de bedrijfsvoering worden beheerd. Van reguliere bedrijfsapplicaties tot spreadsheets maar ook handmatig bijgehouden gegevens. De kwaliteit van het totaal van de gegevens in oudere systemen is daarmee veelal een zorgenkind. Niet voor de TBM Groep en RedData!

Onze gezamenlijke inzet levert voor onze opdrachtgevers een kwaliteitsslag voor hun operationele bedrijfsvoering. Door het onze opdrachtgevers gestructureerd verlenen van inzicht in de in hun informatiesystemen opgeslagen gegevens kan in samenspraak met hen aandacht worden geschonken aan schoning en verrijking van die gegevens. Wij noemen het ’De werkelijkheid achter cijfers’. Informatiesystemen en -stromen worden weer in lijn gebracht met de operationele werkelijkheid.

Previous
Werken met zelfstandige professionals

De TBM Groep is niet alleen interessant voor klantorganisaties, maar ook voor onafhankelijke en zelfstandig opererende professionals. De samenwerking met deze adviseurs met een jarenlange praktijkervaring en uitgebreide rugzakvulling aan kennis levert een uitstekende en dynamische kruisbestuiving op. De TBM Groep werkt samen met zo’n 65 professionals.

dM&C: Project resources in ICT en Information Security services.

dM&C is een dynamische en energieke organisatie, gespecialiseerd in Project resources in ICT en Information Security services. Zij levert daarmee in belangrijke mate toegevoegde waarde aan het dienstenpalet van TBM Interim.

TrendIC: IT Service delivery processen

TrendIC is een leverancier die programmatuur en dienstverlening levert gericht op het ondersteunen van het beheer van informatiesystemen.

Complementair zijn zonder risico

De TBM Groep heeft diverse vaktechnische raakvlakken met marktpartijen en organisaties die complementaire producten en/of diensten aanbieden. Zij vullen daarmee de mogelijkheden van de TBM Groep aan.

Oelan; een vertrouwde partner in privacy

 Oelan is een IT consultancy organisatie die de mens als belangrijkste pijlers koestert. Het bewust bezig zijn met de kwaliteit van werken en leven in combinatie met de deskundigheid en ervaring van de professionals, garandeert de meerwaarde voor klanten. Dat is waar de TBM Groep en Oelan elkaar in hebben gevonden. 

Dux Data

De nummer 1 zijn in het helpen waarborgen van verantwoord omgaan met persoonsgegevens binnen bedrijven. En daarbij begrijpen dat de kern van dat vraagstuk in mensen zit. Het eerlijk en oprecht investeren in mensen brengt de daarvoor noodzakelijke competenties tot grote hoogte. Een win-win situatie waar ook de TBM Groep achter staat

Next
Actueel
TBM Groep
TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
Het juist kunnen interpreteren van gegevens wordt steeds belangrijker
De TBM Groep ziet kennis als hetgeen je nog weet nadat je alle feiten ’bent vergeten’. Een statement die Howard Gartner ooit maakte. Inzicht en begrip zijn namelijk véél belangrijker voor het goed kunnen functioneren dan feitenkennis alleen. Feiten kun je tenslotte opzoeken, inzicht en begrip niet.
TBM ||buName||
Kwaliteit zit in mensen en daar zijn we trots op!
Dienstverlening is mensenwerk. Bij TBM staan mensen dan ook voorop. Gezamenlijk werken wij er aan om iedereen de vereiste expertise voor zijn of haar werkzaamheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen. Het beschikken over een gedegen theoretische basis vinden wij nu eenmaal essentieel.
TBM ||buName||
Leeftrends nu ook echt 'XL on air'
TBM Design staat voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe website van Leeftrends, een grote retailorganisatie met inmiddels vijf vestigingen in Nederland. Een project dat snel en adequaat binnen de afgesproken tijd en budget is gerealiseerd.
TBM ||buName||
TBM ||buName||
Uw administratieve ondersteuning; eindelijk een zorg minder!
Toekomstgericht werken is de drive van TBM Advies. Kennis van het verleden zien wij als uitgangspunt. De medewerkers van TBM Advies verdiepen zich in de business van hun opdrachtgevers en gebruiken het verkregen inzicht in hun financiële situatie als het startpunt om samen voorruit te kijken. Gericht werken aan het financieel en fiscaal verantwoord realiseren van hun doelstellingen.
TBM ||buName||
Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel op.
TBM ||buName||
De TBM Service Desk; 24x7 bereikbaarheid voor onze klanten!
De TBM Groep beschikt over een interactief communicatieplatform met haar opdrachtgevers, de TBM Service Desk. Onze opdrachtgevers zijn daarbij uitdrukkelijk zelf aan zet! Voordeel is een gegarandeerde bereikbaarheid, nooit misverstanden over de vraagstelling en voor de vraagsteller continue inzicht in de voortgang van de afhandeling van zijn vraag.
TBM ||buName||
De TBM Groep bestaat al weer 19 jaar!
Een belangrijke kerncompetentie van onze organisatie is nog steeds IT auditing en advies in IT. Vanaf de aanvang hebben wij onze dienstverlening echter stap voor stap uitgebreid. De focus van de TBM Groep richt zich op de vele specifieke vraagstukken in het spanningsveld tussen ICT, finance en organisatie.
TBM ||buName||
Deskundigenonderzoek in het kader van NV COS315
TBM AudIT introduceert het IT-audit memorandum. Er is nu een betaalbaar alternatief voor accountantsorganisaties die wettelijke controle opdrachten uitvoeren en niet over een eigen IT-audit discipline beschikken. Ook zij kunnen nu binnen hun controleaanpak gestructureerd gebruik maken van de expertise van IT-auditors. 
TBM Groep
© copyright TBM Groep 2009 - 2023