Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Een tevreden klant van TBM Control aan het woord

’ ... Mede door de groei van onze organisatie, de daarbij uitgevoerde reorganisaties, de veroudering van onze informatiesystemen en het als gevolg daarvan weer nijpend gebrek aan management- en stuurinformatie, moesten wij onze informatievoorziening drastisch herzien ... ’

Ook de toenemende complexiteit van ons werkveld en daarmee gepaard gaande veranderende informatiewensen dwingen ons tot een meer structurele aanpassing van onze informatiehuishouding

Zuinig zoals we nu eenmaal zijn, hadden we hier eerst een intern traject voor opgezet. Ondanks het enthousiasme waarmee we dit instaken werd ons al snel duidelijk dat het gestructureerd denken over deze problematiek vanuit een optiek dat je er weer jaren verder mee kunt, toch een vak apart is. Je bent niet alleen snel geneigd terug te vallen op bekende patronen maar ook de dagelijkse aandachtspunten krijgen weer snel voorrang boven de projectactiviteiten. Het is tenslotte een traject dat "even" bij het normale werk erbij komt.

Uiteindelijk hebben we dat herkend als een weliswaar potentiële maar ook zeer reële valkuil. Onze oorspronkelijke projectinsteek werkte uitermate contraproductief en resultaten bleven uit. Toen is besloten er een extern deskundige bij te halen. Die partner vonden we in de TBM Groep. Juist door er een professionele partij erbij te betrekken die de problematiek geheel objectief benaderde, waren wij onder hun leiding in staat om voorbij onze eigen horizon te kijken zonder onze operationele taken te hoeven verwaarlozen.

Met deze versterking werd het traject opeens gestructureerd aangepakt en werd concreet en meetbaar voortgang geboekt. In samenspraak met de mensen van de TBM Groep hebben wij eerst ons informatiebeleid voor de komende jaren geformuleerd. Onze ambitie en doelen werden helder en eenduidig benoemd en daarmee communiceerbaar. Daardoor hadden we opeens een objectief en onafhankelijk referentiekader om onze ideeën en plannen aan te toetsen en een concrete planning op te baseren. In tijd én in geld. Hierna werden de activiteiten voor de migratie van de bestaande naar de nieuwe situatie geïdentificeerd.

Vanaf dit punt heeft de TBM Groep ons vanuit hun TBM Control discipline inhoudelijk en operationeel geholpen bij de uitvoering van onze plannen. Van het opzetten van het eisen en wensenpakket, het van daaruit invullen van het offertetraject voor de vereiste veranderingen in de technische infrastructuur en het verkrijgen en implementeren van de benodigde programmatuur tot het vormgeven aan het projectmanagement.

Alles werd in samenspraak met ons vormgegeven en straalde gevoel voor verhoudingen en (onze bedrijfs)cultuur uit. De TBM Groep heeft ons in hun gestelde vertrouwen méér dan waar gemaakt. Wij zijn weer helemaal op de rit!

TBM ||buName||
Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel op.
TBM ||buName||
Succesvolle cocreatie sessie met FNV Bouw
Op initiatief van de TBM Groep en RedData namen een aantal directeuren uit verschillende branches deel aan de eerste uit een reeks georganiseerde interactieve cocreatie sessies. Open en constructief werden deze keer ervaringen gedeeld met de directie van FNV Bouw.
TBM ||buName||
Verantwoorde zorg? Alles draait om kwaliteit!
Zorgorganisaties worden door de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht om ’verantwoorde zorg’ te leveren. Daaronder wordt ‘zorg van goed niveau’ verstaan. Dit wil zeggen doeltreffend, doelmatig en op de wensen van de afnemer afgestemd. De TBM Groep kan helpen bij het opzetten van een kwaliteitssysteem.
TBM ||buName||
Pilots van SBR Scan LITE zeer succesvol!
Harrier doet de eerste pilot met SBR Scan LITE en blijkt zeer enthousiast. Zie hier zijn presentatie op de XBRL 
TBM ||buName||
Kwaliteit zit in mensen en daar zijn we trots op!
Dienstverlening is mensenwerk. Bij TBM staan mensen dan ook voorop. Gezamenlijk werken wij er aan om iedereen de vereiste expertise voor zijn of haar werkzaamheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen. Het beschikken over een gedegen theoretische basis vinden wij nu eenmaal essentieel.
TBM ||buName||
Leeftrends nu ook echt 'XL on air'
TBM Design staat voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe website van Leeftrends, een grote retailorganisatie met inmiddels vijf vestigingen in Nederland. Een project dat snel en adequaat binnen de afgesproken tijd en budget is gerealiseerd.
TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
TBM ||buName||
Uw administratieve ondersteuning; eindelijk een zorg minder!
Toekomstgericht werken is de drive van TBM Advies. Kennis van het verleden zien wij als uitgangspunt. De medewerkers van TBM Advies verdiepen zich in de business van hun opdrachtgevers en gebruiken het verkregen inzicht in hun financiële situatie als het startpunt om samen voorruit te kijken. Gericht werken aan het financieel en fiscaal verantwoord realiseren van hun doelstellingen.
TBM ||buName||
De TBM Service Desk; 24x7 bereikbaarheid voor onze klanten!
De TBM Groep beschikt over een interactief communicatieplatform met haar opdrachtgevers, de TBM Service Desk. Onze opdrachtgevers zijn daarbij uitdrukkelijk zelf aan zet! Voordeel is een gegarandeerde bereikbaarheid, nooit misverstanden over de vraagstelling en voor de vraagsteller continue inzicht in de voortgang van de afhandeling van zijn vraag.
© copyright TBM Groep 2009 - 2023