Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Sturen met cijfers

Wie kent ze niet, de maandelijkse overzichten. Nog heel vaak (te!) dikke pakken papier. Veel gegevens, (te) weinig informatie. Iedereen moet uit de massa zelf nog halen wat voor hem relevante stuurinformatie oplevert. Hooglopende discussies in managementoverleg over de betekenis van cijfers. Het zijn er weer erg veel, en ... kloppen ze wel?

Wat zijn uw informatiebehoeften?
Kern is, dat de huidige overzichten vaak niet die informatiewaarden leveren, waar u behoefte aan heeft en die nodig zijn om uw bedrijfsvoering efficiënt en effectief mee aan te sturen.

Ontbreken van transparantie en bruikbaarheid
Veel managers worden intern ondergesneeuwd met weinig transparante periode cijfers. Grote hoeveelheden data die met hun diepgang en detail, accuraatheid en doelgerichtheid moet suggereren. Maar ze geven geen helder inzicht in de werkelijke aandachtsgebieden voor de organisatie.

Beschikken over gegevens is niet gelijk aan het beschikken over informatie
Beschikken over gegevens betekent nog niet dat het ook informatie is. Daar kan een organisatie op stuk lopen. De samenhang tussen cijfers en hun relatie met de bedrijfsprocessen is vaak ver te zoeken. Dit levert telkens terugkerende discussies op maar ook onbegrip over en weer tussen aanleverende afdelingen en gebruikers.

De multidisciplinaire aanpak van de TBM Groep is gericht op resultaat
Vanuit de gezamelijke competenties van TBM AudIT en TBM BI helpt de TBM Groep uw organisatie. Wij starten door een nulmeting op het juiste niveau en met de vereiste diepgang uit te voeren. Met dit als uitgangspunt verschaffen wij u stapsgewijs inzicht in uw informatiestromen. Samen met u identificeren wij vervolgens uw echt relevante stuurgegevens. Moet daartoe de processen eerst toereikend in kaart gebracht worden, dan zetten wij de competenties van TBM Control in. Vanuit TBM Design kunnen we desgewenst de informatie ontsluiten via bijvoorbeeld een intranetoplossing. Vanuit TBM BI kunnen wij uw stuurinformatie en KPI’s via interactieve dashboards voor u ontsluiten. Op deze manier leert u uw mogelijkheden verkennen vanuit een direct operationeel inzetbare oplossing.

Een constructief en effectief startpunt voor verbetertrajecten
U krijgt op deze wijze snel zicht op verbetermogelijkheden. U kunt uw normen scherp stellen, toegespitst op de informatie waarmee de organisatie inhoudelijk haar processen daadwerkelijk kan aansturen. Elke doelgroep binnen de organisatie, van directie tot operationeel niveau, krijgt desgewenst een op haar functioneren toegesneden set aan stuurinformatie. Door de snelle beschikbaarheid en de eenduidigheid en betrouwbaarheid van de informatie unt u zich volledig richten op het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen.

Een positieve spin off
De TBM Groep helpt u om te kunnen sturen op verbeteringen. U krijgt vanuit feiten grip op uw bedrijfsvoering. De verkregen duidelijkheid genereerd gemotiveerde medewerkers.

TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
Het juist kunnen interpreteren van gegevens wordt steeds belangrijker
De TBM Groep ziet kennis als hetgeen je nog weet nadat je alle feiten ’bent vergeten’. Een statement die Howard Gartner ooit maakte. Inzicht en begrip zijn namelijk véél belangrijker voor het goed kunnen functioneren dan feitenkennis alleen. Feiten kun je tenslotte opzoeken, inzicht en begrip niet.
TBM ||buName||
Kwaliteit zit in mensen en daar zijn we trots op!
Dienstverlening is mensenwerk. Bij TBM staan mensen dan ook voorop. Gezamenlijk werken wij er aan om iedereen de vereiste expertise voor zijn of haar werkzaamheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen. Het beschikken over een gedegen theoretische basis vinden wij nu eenmaal essentieel.
TBM ||buName||
Leeftrends nu ook echt 'XL on air'
TBM Design staat voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe website van Leeftrends, een grote retailorganisatie met inmiddels vijf vestigingen in Nederland. Een project dat snel en adequaat binnen de afgesproken tijd en budget is gerealiseerd.
TBM ||buName||
TBM ||buName||
Uw administratieve ondersteuning; eindelijk een zorg minder!
Toekomstgericht werken is de drive van TBM Advies. Kennis van het verleden zien wij als uitgangspunt. De medewerkers van TBM Advies verdiepen zich in de business van hun opdrachtgevers en gebruiken het verkregen inzicht in hun financiële situatie als het startpunt om samen voorruit te kijken. Gericht werken aan het financieel en fiscaal verantwoord realiseren van hun doelstellingen.
TBM ||buName||
Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel op.
TBM ||buName||
De TBM Service Desk; 24x7 bereikbaarheid voor onze klanten!
De TBM Groep beschikt over een interactief communicatieplatform met haar opdrachtgevers, de TBM Service Desk. Onze opdrachtgevers zijn daarbij uitdrukkelijk zelf aan zet! Voordeel is een gegarandeerde bereikbaarheid, nooit misverstanden over de vraagstelling en voor de vraagsteller continue inzicht in de voortgang van de afhandeling van zijn vraag.
TBM ||buName||
De TBM Groep bestaat al weer 19 jaar!
Een belangrijke kerncompetentie van onze organisatie is nog steeds IT auditing en advies in IT. Vanaf de aanvang hebben wij onze dienstverlening echter stap voor stap uitgebreid. De focus van de TBM Groep richt zich op de vele specifieke vraagstukken in het spanningsveld tussen ICT, finance en organisatie.
TBM ||buName||
Deskundigenonderzoek in het kader van NV COS315
TBM AudIT introduceert het IT-audit memorandum. Er is nu een betaalbaar alternatief voor accountantsorganisaties die wettelijke controle opdrachten uitvoeren en niet over een eigen IT-audit discipline beschikken. Ook zij kunnen nu binnen hun controleaanpak gestructureerd gebruik maken van de expertise van IT-auditors. 
© copyright TBM Groep 2009 - 2023