Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Processen, de kern van uw business

Alles draait om (bedrijfs)processen. Zij vormen het basisstramien voor de bedrijfsvoering. Gericht op de organisatie doelstellingen. Bestuurd door de juiste informatie op de juiste plaats op het juiste moment. Binnen het kader van regels en richtlijnen. Het goed in beeld hebben van de processen is op vele fronten essentieel.

Implementatie van nieuwe programmatuur zonder de bedrijfsprocessen die hiermee moeten worden ondersteund goed in kaart te hebben gebracht, betekent het ontbreken van een eenduidig en communiceerbaar referentiekader om het systeem in te richten. Dat is vragen om moeilijkheden.
 
TBM Control is gespecialiseerd in het in kaart brengen van bedrijfsprocessen. Afhankelijk van de doelstelling waarvoor ze worden vastgelegd wordt de diepgang aangepast. Inzicht in de bedrijfsprocessen voor een implementatietraject is nu eenmaal iets anders dan het verkrijgen van inzicht in de bedrijfsprocessen vanuit bijvoorbeeld een beoordeling van administratieve organisatie of het kijken naar de interne controlemaatregelen binnen een organisatie. Als de klant dit wenst maakt TBM Control gebruik van de vastleggingsvoorzieningen van de klant. Wij dragen tevens graag zorg voor borging binnen de organisatie van het onderhoud van de aldus ontstane beschrijvingen.
 
Organisaties hebben er alle belang bij overzicht te houden op hun werkprocessen. Velen streven ernaar deze op basis van voortschrijdend inzicht te verbeteren. Dat vereist dat deze processen toereikend gedocumenteerd zijn. TBM Control is vertrouwd met het documenteren en analyseren van (werk)processen. Door een goede registratie kunnen processen worden gemodelleerd, uitgewisseld en gecommuniceerd.
 
TBM Control is bekend met toepassingen zoals:
  • SDW-AO van Cap Gemini;
  • Protos van Pallas Athena;
  • BWise van BWise;
  • AuraPortel van AuraPortal Benlux BV;
  • MAVIM SIS en haar opvolger MAVIM Rules 2008 van Mavim BV.
Deze tools zijn slechts een middel om gestructureerd bedrijfsprocessen te kunnen vastleggen en documenteren teneinde inzicht te verkrijgen in die bedrijfsprocessen en hun samenhang. De keuze welke daarbij toe te passen wordt in overleg gemaakt. Wij dragen altijd zorg voor een zo pragmatisch mogelijke wijze om hier adequaat mee om te gaan. Bijvoorbeeld bij het zorgdragen voor geschikte procesbeschrijvingen ter ondersteuning van implementatietrajecten. Vraag TBM Control naar haar mogelijkheden voor uw situatie.
 
Vanaf het beoordelen en vastleggen van bedrijfsprocessen (AO/IC), het doorgronden ervan en zorgdragen dat de bedrijfsprocessen (weer) in lijn zijn met de bedrijfsdoelen tot en met het zorgdragen voor een adequaat management control systeem; TBM Control is uw partner!
TBM ||buName||
Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel op.
TBM ||buName||
Succesvolle cocreatie sessie met FNV Bouw
Op initiatief van de TBM Groep en RedData namen een aantal directeuren uit verschillende branches deel aan de eerste uit een reeks georganiseerde interactieve cocreatie sessies. Open en constructief werden deze keer ervaringen gedeeld met de directie van FNV Bouw.
TBM ||buName||
Verantwoorde zorg? Alles draait om kwaliteit!
Zorgorganisaties worden door de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht om ’verantwoorde zorg’ te leveren. Daaronder wordt ‘zorg van goed niveau’ verstaan. Dit wil zeggen doeltreffend, doelmatig en op de wensen van de afnemer afgestemd. De TBM Groep kan helpen bij het opzetten van een kwaliteitssysteem.
TBM ||buName||
Pilots van SBR Scan LITE zeer succesvol!
Harrier doet de eerste pilot met SBR Scan LITE en blijkt zeer enthousiast. Zie hier zijn presentatie op de XBRL 
TBM ||buName||
Kwaliteit zit in mensen en daar zijn we trots op!
Dienstverlening is mensenwerk. Bij TBM staan mensen dan ook voorop. Gezamenlijk werken wij er aan om iedereen de vereiste expertise voor zijn of haar werkzaamheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen. Het beschikken over een gedegen theoretische basis vinden wij nu eenmaal essentieel.
TBM ||buName||
Leeftrends nu ook echt 'XL on air'
TBM Design staat voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe website van Leeftrends, een grote retailorganisatie met inmiddels vijf vestigingen in Nederland. Een project dat snel en adequaat binnen de afgesproken tijd en budget is gerealiseerd.
TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
TBM ||buName||
Uw administratieve ondersteuning; eindelijk een zorg minder!
Toekomstgericht werken is de drive van TBM Advies. Kennis van het verleden zien wij als uitgangspunt. De medewerkers van TBM Advies verdiepen zich in de business van hun opdrachtgevers en gebruiken het verkregen inzicht in hun financiële situatie als het startpunt om samen voorruit te kijken. Gericht werken aan het financieel en fiscaal verantwoord realiseren van hun doelstellingen.
TBM ||buName||
De TBM Service Desk; 24x7 bereikbaarheid voor onze klanten!
De TBM Groep beschikt over een interactief communicatieplatform met haar opdrachtgevers, de TBM Service Desk. Onze opdrachtgevers zijn daarbij uitdrukkelijk zelf aan zet! Voordeel is een gegarandeerde bereikbaarheid, nooit misverstanden over de vraagstelling en voor de vraagsteller continue inzicht in de voortgang van de afhandeling van zijn vraag.
© copyright TBM Groep 2009 - 2023