Overheid
Overheid
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
Vastgoed
Vastgoed
Logistiek
Logistiek
Automotive
Automotive
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Industrie
Financiele dienstverlening
Financiele dienstverlening
TBM Groep TBM Groep
print pagina
Zelf grip houden op uw cijfers; een kwestie van discipline

Het goed regelen van de administratieve en financiële kant van het ondernemen is iets dat veel ondernemers maar wat graag naar de achtergrond verplaatsen. Toereikend en vooral ook tijdig inzicht in cijfers is echter essentieel voor een verantwoorde bedrijfsvoering. De cijfers gaan tenslotte over de onderneming en bieden de basis om vanuit te sturen.

Niet weten hoe de onderneming er financieel voorstaat, kan tot verkeerde beslissingen leiden. Ook kunnen hierdoor financiële kansen gemist worden. Voor je het weet ben je een dief van de eigen portemonnee. Heb je de administratieve en financiële kant van het ondernemen eenmaal goed geregeld, dan is er een zorg minder. TBM Advies staat u daarbij graag vakkundig terzijde.

Ondernemen is niet alleen risico’s nemen, maar ook oog hebben voor kostenbeheersing. Kosten en uitgaven zijn niet hetzelfde evenmin als opbrengsten en ontvangsten. Opbrengsten zijn direct gerelateerd aan omzet en kosten aan de bedrijfsvoering. Ontvangsten en uitgaven beïnvloeden de bankrekening, maar zeggen niets over het bedrijfsresultaat. Het saldo van een bankrekening zegt dus niets over de continuïteit van de onderneming.
Voor een ondernemer zijn actueel inzicht in de omzet per jaar, de actuele stand van de debiteuren en crediteuren, het maandelijkse kostenniveau en de ruimte op de rekening eigenlijk kernissues van de bedrijfsvoering. Het werken vanuit een reële prognose voor het komend jaar en het op basis daarvan stellen van doelstellingen, verschaft u informatie om uw handelen op te baseren. Bijvoor­beeld de maandelijks noodzakelijke omzet om uw kosten te kunnen dragen. De medewerkers van TBM Advies helpen u graag deze discipline vorm geven.
Vanuit dit inzicht in uw cijfers kunt u snel en adequaat ingrijpen in uw bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door sneller te factureren of door de bewaking van debiteuren te verscherpen en consequent betalingsherinneringen te versturen. Zeker in deze tijd van economische druk hebben uw opdrachtgevers allang ontdekt, dat er géén goedkoper geld is dan dat van crediteuren. Het aanpakken van slecht betaalgedrag is dan ook een belangrijk aandachtspunt, want het gaat direct ten koste van de cashflow van uw onderneming.
TBM ||buName||
Uw administratieve ondersteuning; eindelijk een zorg minder!
Toekomstgericht werken is de drive van TBM Advies. Kennis van het verleden zien wij als uitgangspunt. De medewerkers van TBM Advies verdiepen zich in de business van hun opdrachtgevers en gebruiken het verkregen inzicht in hun financiële situatie als het startpunt om samen voorruit te kijken. Gericht werken aan het financieel en fiscaal verantwoord realiseren van hun doelstellingen.
TBM ||buName||
Kwaliteit zit in mensen en daar zijn we trots op!
Dienstverlening is mensenwerk. Bij TBM staan mensen dan ook voorop. Gezamenlijk werken wij er aan om iedereen de vereiste expertise voor zijn of haar werkzaamheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen. Het beschikken over een gedegen theoretische basis vinden wij nu eenmaal essentieel.
TBM ||buName||
Leeftrends nu ook echt 'XL on air'
TBM Design staat voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe website van Leeftrends, een grote retailorganisatie met inmiddels vijf vestigingen in Nederland. Een project dat snel en adequaat binnen de afgesproken tijd en budget is gerealiseerd.
TBM ||buName||
Samenwerking tussen de TBM Groep en Red Data is een feit!
De TBM Groep en RedData zijn sterk in data-analyse, datamigratie, dataconversie en dataverrijking. Samen leveren wij toegevoegde waarde aan de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers. Met onze samenwerking is een structurele uitbreiding van onze gezamenlijk inzetbare expertise en capaciteit bereikt.
TBM ||buName||
TBM ||buName||
Horizontaal Toezicht; Goed ingeregeld en geborgd levert het geld op!
Vertrouwen tussen marktpartijen. Daar gaat het in de kern eigenlijk altijd weer om. Als de juiste randvoorwaarden worden geschapen om dat vorm te geven en te borgen, levert dat voor alle betrokken partijen uiteindelijk financieel voordeel op.
TBM ||buName||
De TBM Service Desk; 24x7 bereikbaarheid voor onze klanten!
De TBM Groep beschikt over een interactief communicatieplatform met haar opdrachtgevers, de TBM Service Desk. Onze opdrachtgevers zijn daarbij uitdrukkelijk zelf aan zet! Voordeel is een gegarandeerde bereikbaarheid, nooit misverstanden over de vraagstelling en voor de vraagsteller continue inzicht in de voortgang van de afhandeling van zijn vraag.
TBM ||buName||
De TBM Groep bestaat al weer 19 jaar!
Een belangrijke kerncompetentie van onze organisatie is nog steeds IT auditing en advies in IT. Vanaf de aanvang hebben wij onze dienstverlening echter stap voor stap uitgebreid. De focus van de TBM Groep richt zich op de vele specifieke vraagstukken in het spanningsveld tussen ICT, finance en organisatie.
TBM ||buName||
Deskundigenonderzoek in het kader van NV COS315
TBM AudIT introduceert het IT-audit memorandum. Er is nu een betaalbaar alternatief voor accountantsorganisaties die wettelijke controle opdrachten uitvoeren en niet over een eigen IT-audit discipline beschikken. Ook zij kunnen nu binnen hun controleaanpak gestructureerd gebruik maken van de expertise van IT-auditors. 
TBM ||buName||
Op zoek naar capaciteit of specifieke kennis?
Door allerlei omstandigheden kan het soms lastig zijn op het gewenste moment over een IT-audit bezetting te beschikken met alle benodigde kennis in huis heeft. Met de TBM Groep is het mogelijk om flexibel over de juiste kennis, capaciteiten of vaardigheden te kunnen beschikken. Regel het met onze ‘Virtuele IT-audit afdeling’.
© copyright TBM Groep 2009 - 2023